Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Between". Wystawa Pracowni nr 6 w Czechach

Opublikowano 15 maja 2023

19 maja 2023 w Galerii Koridor Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Ostrawie (Czechy) odbędzie się finisaż wystawy "Between. Ukryta złożoność obrazu jako próba przedstawienia rzeczywistości", na której prezentowane są prace studentów_ek i wykładowców_ek z Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej prof. Andrzeja Węcławskiego dr. Kamila Zaleskiego Pracowni nr 6 – na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

"W praktyce artystycznej istotna jest relacja pomiędzy formą pracy a treścią dzieła. Opanowanie umiejętności kreowania wielowymiarowości dzieła jest istotą kolejnych realizacji podejmowanych przez studentów_ek Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej. Rozpoczynając kolejne prace zwracamy uwagę na tzw. grę kontekstów. Treść dzieła nie zawiera się tylko w przedstawieniu, lecz w stosunkach znaczeniowych pomiędzy wykorzystanymi elementami, użytymi materiałami i sposobami prezentacji. Umiejętność prowadzenia inteligentnej gry z odbiorcą jest podstawowym elementem kreowania we współczesnej praktyce artystycznej. Ta gra toczy się nieustannie. Warto zastanowić się co znajduje się pomiędzy. Tu jest miejsce na poszukiwanie i odkrywanie indywidualności twórczej" – mówią twórcy wystawy.  

Uczestniczki i uczestnicy wystawy

Izabela Dunajska, Katarzyna Iwańczuk, Zuzanna Kuglarz Marta Krupa, Ewelina Kogut, Zofia Leszczyńska, Natalia Lewandowska, Maria Pakier, Tomasz Plawski, Anna Rendecka, Julia Reguła,  Adam Skrzypiec,  Wojciech Szeweluk, Maurycy Sobański, Wacław Warchoł, Andrzej Węcławski, Natalia Wierniewska, Inga Wójcik, Katarzyna Zawada, Kamil Zaleski.

Co, gdzie, kiedy

"Between_Ukryta złożoność obrazu jako próba przedstawienia rzeczywistości".
Wystawa studentów_ek i wykładowców_ek z Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej prof. Andrzeja Węcławskiego dr Kamila Zaleskiego (Pracownia nr 6), na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.

Galeria Koridor, Wydział Sztuki Uniwersytetu w Ostrawie                                                                                   
ul. Podlahova 3, Ostrawa, Czechy
19 maja 2023, g. 12.00

 "Between. Exhibition of Studio of Concept and Intermedia Graphics"

On May 19 at the Koridor Gallery of the Faculty of Art of the University of Ostrava (Czech Republic), the finissage of the exhibition "Between. Exhibition of Studio of Concept and Intermedia Graphics" will be held. The exhibition presents the works of students and lecturers from the Studio of Conceptual and Intermedia Graphics of prof. Andrzej Węcławski, Ph.D. Kamil Zaleski.

"In artistic practice, the relationship between the form of work and the content of the work is important. Mastering the ability to create the multidimensionality of a work is the essence of subsequent projects undertaken by students of the Studio of Concept and Intermedia Graphics. Starting further work, we pay attention to the so-called a game of contexts. The content of the work is not only in the presentation, but in the relations of meaning between the elements used, the materials used and the methods of presentation. The ability to conduct an intelligent game with the recipient is the basic element of creating in contemporary artistic practice. This game goes on constantly. It's worth considering what's in between. Here is a place for searching and discovering creative individuality" – the organizers say.

Participants of the exhibition

Izabela Dunajska, Katarzyna Iwańczuk, Zuzanna Kuglarz Marta Krupa, Ewelina Kogut, Zofia Leszczyńska, Natalia Lewandowska, Maria Pakier, Tomasz Plawski, Anna Rendecka, Julia Reguła,  Adam Skrzypiec,  Wojciech Szeweluk, Maurycy Sobański, Wacław Warchoł, Andrzej Węcławski, Natalia Wierniewska, Inga Wójcik, Katarzyna Zawada, Kamil Zaleski.