Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Klasztor Santo Domingo w Limie (Peru). Prezentacja projektu konserwatorskiego

Opublikowano 29 maja 2023

18 maja 2023 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Sala Senatu) odbyła się multimedialna prezentacja podsumowująca badania w klasztorze Santo Domingo w Limie. Projekt naukowy zrealizowany został przez zespół konserwatorski pod kierownictwem prof. Jacka Martusewicza z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, we współpracy z Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz Museo del Convento de Santo Domingo en Lima.

Spotkanie otworzył JM Rektor prof. Błażej Ostoja Lniski. Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele Ambasady Peru w Polsce i prorektor ds. badań Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie wpisuje się w wieloletnią współpracę ASP w Warszawie z UW i stanowi podsumowanie kilkunastu lat prac konserwatorskich na terenie Peru.

Badania konserwatorskie w XVI-wiecznym klasztorze Santo Domingo w Limie

Kierowany przez prof. Martusewicza projekt naukowy dotyczył badań konserwatorskich przeprowadzonych w XVI-wiecznym klasztorze Santo Domingo w Limie. Klasztor jest zabytkiem szczególnie ważnym nie tylko ze względu na swoje miejsce położenia – we wpisanym na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO – zabytkowym centrum stolicy Peru, lecz także ze względu na bogactwo wysokiej klasy dzieł sztuki z okresu kolonialnego, które znajdują się wewnątrz. Główna część, zdobiącej krużganki wirydarza, dekoracji ceramicznej powstała w pierwszych latach XVII wieku w hiszpańskiej Sewilli.

"Chcemy zobaczyć i pokazać innym tych świętych tak jak widzieli ich mieszkańcy Limy na początku XVII-tego wieku. Chcemy odtworzyć tę opowieść dla nas współczesnych, bo spodziewamy się, że będzie fascynująca. Zacznijmy od prostego pytania. Czy wiecie, że 400 lat temu ze ścian głównego wirydarza klasztoru w Limie patrzył na wiernych święty z odległej Polski – Jacek Odrowąż?" – mówią konserwatorzy_rki, którzy przeprowadzili badania w klasztorze Santo Domingo.

Wirtualna podróż konserwatora

Twórcom_czyniom projektu zależało, żeby fascynująca naukowa materia znalazła swoich odbiorców_czynie również poza specjalistycznym gronem osób zajmujących się konserwacją dzieł sztuki. Przeprowadzone w ramach prac naukowych i konserwatorskich działania pozwoliły zgromadzić niezwykle interesujące materiały. W ramach projektu powstawała strona internetowa, na której znalazły się m.in.: spacer w rzeczywistości wirtualnej po krużgankach klasztornego wirydarza oraz omówienia wybranych zagadnień w formie wideo.

"Badania prowadzone w klasztorze Santo Domingo w Limie (Peru) pokazały nie tylko zachwycający obraz dekoracji wykonanej z tysięcy ceramicznych płytek azulejos, ale też historię ukrytą w przedstawieniach kilkudziesięciu świętych. Trzęsienia ziemi, które niejednokrotnie naruszały budynki klasztoru i wynikające z nich przebudowy miały także wpływ na dekorację ceramiczną. Część przedstawień świętych namalowanych na płytkach zamontowano ponownie na ścianach głównego wirydarza w sposób niewłaściwy zamieniając miejscami poszczególne elementy postaci. Z konserwatorską cierpliwością udało się nam odtworzyć pierwotny układ płytek. Nie można jednak naruszać całej zabytkowej dekoracji, aby pokazać ponownie tę historię opowiedzianą na ścianach klasztoru. Dlatego najlepszym rozwiązaniem okazało się ukazanie jej wirtualnie. Już samo odszyfrowywanie ukrytych znaczeń jest ciekawą przygodą. Czy my dzisiaj potrafimy zrozumieć sens tych przedstawień?" – zastanawiają się konserwatorzy_rki zaangażowani w projekt.

Zdjęcie główne: Klasztor Santo Domingo w Limie (Peru). Fot. Jacek Martusewicz.