Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Playpen". Wystawa Mateusza Dąbrowskiego

Opublikowano 7 czerwca 2023

Do 25 czerwca 2023 w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach można oglądać wystawę absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Mateusza Dąbrowskiego, "Playpen". Na wystawie prezentowane są wybrane dzieła artysty powstałe w latach 2015 –2023; wśród nich są cztery monumentalne instalacje: "Embodiment", "Caterpillar","Absolutely nothing" i "Playpen"; ponadto mniejsze obiekty aktywne, takie jak: "Canapone", "Kuren","Hicz hacz", "Aku" oraz prace z serii: "Mirrors", "Black", "Waves". Wystawa ma charakter przeglądu twórczości artysty; podzielona jest na trzy obszary zainteresowań w trzech kolejnych okresach twórczości.

Percepcja

Twórczość z lat 2015 – 2017 związana jest z zagadnieniami percepcyjnymi. Artysta starał się w swoich dziełach zwracać uwagę na fakt, że człowiek ma ograniczone możliwości dostrzegania i rozumienia otaczających go zjawisk, a tym samym nie rozpoznaje wielu bodźców, które wpływają na jego odczuwanie świata, na jego kondycję psychiczną i fizyczną. Dąbrowski odnosi te zagadnienia także do problemów w relacjach i komunikacji międzyludzkiej. Pokazuje, że nadawanie komunikatu i jego odbieranie to proces pełen niedopowiedzeń i niepewności, a zmysły człowieka często wprowadzają go w ślepe uliczki.

Astrofizyka

Lata 2018 – 2020 to okres, w którym twórczość artysty była mocno inspirowana astrofizyką. W powstałych w tym czasie pracach Dąbrowski poszukuje analogie między kosmosem i rządzącymi nim prawami a znanym człowiekowi światem. Przy czym obiekty te nie stanowią ilustracji zasad lub założeń współczesnej fizyki. Zwracają uwagę na proces, zmiany następujące wszędzie i nieustannie, zarówno biologiczne, jak i zachodzące w ludzkiej mentalności, również w kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Elementem scalającym dzieła z tego obszaru jest warunkujący wszystkie zmiany ruch.

"Płynna nowoczesność"

Ostatnie lata to obiekty nawiązujące do baumanowskiego sformułowania "płynnej nowoczesności". Poruszają tematy dręczących człowieka lęków oraz nieokreślonego dyskomfortu, jaki odczuwa w obszarze swojej psychiki. Dotyczą poczucia niepewności jednostki wobec fragmentaryczności, braku ciągłości oraz epizodyczności świata.

(…) Obiekty rzeźbiarskie Mateusza Dąbrowskiego, mimo, że osadzone w poczuciu niestabilności, paradoksalnie odnoszą się do poszukiwania równowagi. Dzięki wykorzystaniu zjawiska ruchu, wykraczają poza tradycyjną materialność, potęgując tym samym wrażenie wieloznaczności, nierozerwalnie związanej ze sztuką abstrakcyjną. Zachęcają do interpretacji. Wywołują refleksje i niepokój. Magnetycznie przyciągają uwagę widza, tak ważną dla artystów" – mówi kurator wystawy, Tomasz Dąbrowski.

Mateusz Dąbrowski

(ur. 1980) artysta wizualny. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rzeźbą i obiektami przestrzennymi. W swojej twórczości eksperymentuje z materiałami w duchu abstrakcji geometrycznej, interesuje
go materialność form. Absolwent Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest wykładowcą tej uczelni oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Laureat licznych nagród: Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (2009), nominacja do nagrody Paszport POLITYKI 2010, wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Grafiki na Tajwanie (2010), nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską (2010), półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010), stypendium z Programu Młoda Polska (2015).

"Moja praca od lat związana jest przede wszystkim z tematem percepcji, a właściwie z jej ograniczeniami, manipulacją wizualną. Dotyczy zjawisk, których nie zauważamy, których nie rozumiemy, a które istnieją i mają wpływ na człowieka i rzeczywistość?" – mówi Mateusz Dąbrowski.

Co, gdzie, kiedy

"PLAYPEN". Wystawa Mateusza Dąbrowskiego

Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
aleja Korfantego 6, Katowice

12 maja – 25 czerwca 2023

Współpraca: Michał Kołodyński
Kurator: Tomasz Dąbrowski
Identyfikacja: Aleksandra Kot