Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II st. na Architekturze Wnętrz

Opublikowano 16 czerwca 2023

3 lipca 2023 r. wystartuje elektroniczna rejestracja kandydatów_ek na niestacjonarne studia pierwszego stopnia (d. licencjackie) oraz niestacjonarne studia drugiego stopnia (d. magisterskie) na kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Rejestracja potrwa do 11 lipca do godziny 12.00.

Niestacjonarne studia I stopnia na Architekturze Wnętrz

Studia niestacjonarne (płatne) prowadzone są w godzinach popołudniowych i wieczornych w dni powszednie, a w soboty w g. 9.00 – 13.00 – malarstwo; licencjat trwa 7 semestrów. W ofercie dydaktycznej znalazł się szeroki zakres kształcenia, zarówno w aspekcie architektury wnętrz, jak również kształcenia ogólnoplastycznego – w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz projektowania graficznego. Podczas studiów licencjackich studentki i studenci otrzymują podstawową wiedzę w zakresie: projektowania wnętrz, wystaw, mebla oraz projektowania architektonicznego. W planie zajęć znajdują się również zajęcia dotyczące budownictwa, fotografii, psychofizjologii widzenia, komputerowego wspomagania projektowania. Na roku dyplomowym studentki i studenci I stopnia wybierają specjalizację: projektowaniem wnętrz lub projektowaniem wystaw.

Niestacjonarne studia II stopnia na Architekturze Wnętrz

O studiowanie na niestacjonarnych studiach II stopnia na Architekturze Wnętrz mogą ubiegać się absolwenci_tki studiów I stopnia ASP oraz innych uczelni, które/którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym.

Studia niestacjonarne (płatne) drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, malarstwo lub rysunek – w soboty. Absolwenci_tki magisterskich studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu architektury wnętrz. W trakcie studiów nauczą się rozwiązywać różnorodne, złożone zadania projektowe. Dzięki nabytym, wysokim kwalifikacjom artystycznym, zawodowym i technicznym będą przygotowani do samodzielnej pracy projektowej.

Terminarz rekrutacji i szczegółowe informacje nt. rekrutacji
• Rejestracja na niestacjonarne studia I stopnia na Architekturze Wnętrz trwa do 11 lipca do godziny 12.00
• Rejestracja na niestacjonarne studia II stopnia na Architekturze Wnętrz trwa do 11 lipca do godziny 12.00
• Kontakt: waw2@asp.waw.pl | 22 628 92 54 | 501 010 310

 

Autor grafiki: Jan Diehl Michałowski.
W grafice wykorzystano fragmenty prac Piotra Błońskiego, Julii Łańcuckiej, Przemysława Miłosza.