Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"O papierze, który zyskał miano wiecznotrwałego". Wystawa

Opublikowano 6 lipca 2023

Od 7 lipca, w umiejscowionym w historycznym młynie papierniczym, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdrój można oglądać wystawę "O papierze, który zyskał miano wiecznotrwałego", prezentującą aktualny stan wiedzy na temat papierów czerpanych wytwarzanych tam od szesnastego stulecia. Przekrojowe badania zabytkowych papierów dusznickich zostały przeprowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez zespół pod kierunkiem dr hab. Weroniki Liszewskiej, prof. uczelni. Wystawa potrwa do 22 października 2023.

"Na wystawie podjęto próbę odpowiedzi na pytania, jaka była receptura na ten wyjątkowy papier, jaki wpływ na jego trwałość miała lokalna woda źródlana, skąd pozyskiwano surowce do jego produkcji? Wyniki prowadzonych badań nad zabytkowymi papierami dusznickimi niosą nową wiedzę nie tylko na temat technologii ich wytwarzania na przestrzeni wieków, ale także na temat możliwych przyczyn ich degradacji, co ma duże znaczenie w ich ochronie konserwatorskiej" – czytamy w "Roczniku Muzeum Papiernictwa" (W. Liszewska, K. Królikowska-Pataraia, B. F. Zerek, K. Załęska, Badania techniki i technologii wykonania wybranych papierów dusznickich z lat 1630-1850, Rocznik Muzeum Papiernictwa 2022, t. XVI, s. 9-38).

Mikroskopowa struktura czerpanych papierów

Wystawa prezentuje nieupublicznione dotychczas efekty prac konserwatorskich zespołu dokumentów na papierach dusznickich oraz dokumentację części prac badawczych w postaci wielkoformatowych zdjęć mikroskopowych papierów. Czerpany papier oglądany pod mikroskopem, oprócz dodatkowych informacji naukowych, dostarcza także nowych walorów estetycznych. Mikroskopową strukturę można także odbierać na poziomie artystycznym – jako osobne obrazy ukazujące to, czego oko ludzkie nie jest w stanie dostrzec. Miłośnikom_czkom ręcznie czerpanych papierów zachwycającym się pięknem ich fizycznej struktury, powiększenia te umożliwią z pewnością nowe doznania. Czynna przez całe wakacje ekspozycja prezentuje również ewolucję filigranów stosowanych na przestrzeni wieków w dusznickiej papierni oraz ich wykorzystanie w historycznych dokumentach.

 

Co, gdzie, kiedy

"O papierze, który zyskał miano wiecznotrwałego"
Wystawa o historycznych papierach w starym młynie papierniczy.

Kuratorzy wystawy: Karolina Dyjas, Marcin Wyszyński (Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju)

Muzeum Papiernictwa
ul. Kłodzka 42, Duszniki Zdrój

7 lipca – 22 października 2023
wernisaż: 7 lipca,  g. 17.00
partnerzy wydarzenia: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
patroni wydarzenia: Radio Wrocław, Telewizja Sudecka, Telewizja Kłodzka

 

zdjęcie główne: Powiększenie papieru dusznickiego z 1850 r. Fot. W. Liszewska.