Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link
Obraz renderowany przedstawiający postać kobiecą spoglądającą przez okno wieżowca

Kurs Projektowania Scenografii

Opublikowano 13 września 2023

Ruszyły zapisy na Kurs Projektowania Scenografii. Program zajęć skierowany jest głównie do osób kandydujących na Wydział Scenografii ASP w Warszawie oraz innych uczelni artystycznych
o profilu teatralnym/filmowym.

Program kursu przewiduje 5 bloków tematycznych w semestrze:

 • Podstawy projektowania przestrzeni:
  • omówienie zagadnień skali, proporcji, rysunków technicznych, wizualizacji
  • czytanie planów scen teatralnych, studiów filmowych i wnętrz budynków
  • nauka podstaw rysunku technicznego
  • ćwiczenia praktyczne
 • Projektowanie scenografii teatralnej:
  • praca z krótką forma literacką (wiersz/piosenka/scena dramatu/opowiadanie)
  • interpretacja i podejmowanie decyzji projektowych
  • tworzenie projektu: rysunków/wizualizacji przestrzeni
  • budowanie makiety przestrzeni scenicznej
 • Projektowanie kostiumów:
  • omówienie zagadnienia projektowania kostiumu filmowego i teatralnego
  • analiza i charakterystyka postaci na podstawie wybranego tekstu
  • omówienie podstaw historii sztuki oraz historii ubioru wybranego okresu
  • tworzenie projektu kostiumu
  • omówienie zagadnienia charakteryzacji
 • Projektowanie scenografii filmowej:
  • analiza krótkiej formy literackiej
  • omówienie zagadnień filmowych
  • podstawy pracy z kamerą
  • tworzenie projektu w formie storyboard’u
  • budowanie makiety
 • Światło w kadrze(fotografia)
  • omówienie pojęć kadru, rytmu, kompozycji, kierunków
  • ćwiczenia fotograficzne

Informacje praktyczne:

 • każdy blok będzie prowadzony przez wykładowców_czynie Wydziału Scenografii.
 • Kurs będzie prowadzony w soboty w godzinach popołudniowych.
 • Program obejmuje dwa semestry:

semestr zimowy: 18 listopada 2023 - 10 lutego 2024 (60h lekcyjnych)
semestr letni: 24 lutego 2024 - 18 maja 2024 (60h lekcyjnych)