Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

WAŻNE!

W trakcie roku akademickiego, gdy trwają zajęcia, możliwie jest uzyskanie duplikatu legitymacji wyłączenie w wersji papierowej. Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej można uzyskać składając podanie w czerwcu, wówczas sporządzane jest zbiorcze zamówienie. Odbiór legitymacji elektronicznej będzie możliwy we wrześniu lub w październiku.

Jeśli student utraci legitymację studencką (np.  zostanie zagubiona lub skradziona) i  chce otrzymać jej  duplikat powinien:

 

Wymogi formalne dla fotografii do duplikatu legitymacji w wersji  papierowej:

 

Wymogi dotyczące fotografii do duplikatu legitymacji elektronicznej:

Fotografię taką należy przesłać pocztą elektroniczną do Działu Nauczania, jeśli  zdjęcie elektroniczne jest już  w bazie Uczelni nie jest to konieczne, chyba, że student chce je zamienić.

 

Wydarzenia

Więcej

l>