Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Duplikat legitymacji

WAŻNE!

W trakcie roku akademickiego, gdy trwają zajęcia, możliwie jest uzyskanie duplikatu legitymacji wyłączenie w wersji papierowej. Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej można uzyskać składając podanie w czerwcu, wówczas sporządzane jest zbiorcze zamówienie. Odbiór legitymacji elektronicznej będzie możliwy we wrześniu lub w październiku.

Jeśli student utraci legitymację studencką (np.  zostanie zagubiona lub skradziona) i  chce otrzymać jej  duplikat powinien:

 • wpłacić na konto Uczelni tj. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 5  00–068 Warszawa nr konta 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652    kwotę 7 zł 50gr za duplikat  legitymacji w formie papierowejlub   kwotę 25zł 50 gr za duplikat legitymacji elektronicznejtytuł przelewu „Duplikat legitymacji studenckiej”
 • napisać Podanie o duplikat legitymacji do Działu Nauczania z prośbą o wyrobienie duplikatu legitymacji studenckiej, podać powód zgłoszenia, na podaniu należy podać swoje dane tj. imię i nazwisko,  adres – taki jak w dowodzie osobistym,  datę urodzenia, wydział
 • złożyć w Dziale Nauczania potwierdzenie uiszczenia opłaty wraz z podaniem i zdjęciem.

 

Wymogi formalne dla fotografii do duplikatu legitymacji w wersji  papierowej:

 • fotografia nie musi być kolorowa
 • musi mieć jednolite tło
 • fotografia musi być o wymiarach 35 mm x 45 mm
 • fotografia musi być aktualna
 • wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń
 • osoba na fotografii ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
 • brak refleksów w okularach
 • dobra jakość zdjęcia.

 

Wymogi dotyczące fotografii do duplikatu legitymacji elektronicznej:

 • fotografia musi mieć proporcje 20 mm x 25 mm (236×295 pixeli dla 300 dpi)
 • fotografia musi być kolorowa
 • fotografia musi być aktualna
 • wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń
 • osoba na fotografii ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
 • brak refleksów w okularach
 • fotografia musi mieć dobrą jakość.

Fotografię taką należy przesłać pocztą elektroniczną do Działu Nauczania, jeśli  zdjęcie elektroniczne jest już  w bazie Uczelni nie jest to konieczne, chyba, że student chce je zamienić.

 

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem