Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

RYSZARD HOROWITZ

Ryszard Horowitz ( ur. 5 maja 1939r.)

Ryszard Horowitz należy do najmłodszych ocalałych z Auschwitz.Uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, następ­nie studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w ro­dzinnym mieście. W roku 1956, w czasie krótkiej politycznej i kulturalnej odwilży w Polsce, kiedy rząd subsydiował nowa­torskie, oryginalne formy artystyczne, Kraków nagle stał się ośrodkiem awangardowego jazzu, malarstwa, teatru i filmu. Horowitz, mający wtedy siedemnaście lat, w pełni korzystał z tego ożywienia i w konsekwencji zafascynowała go fotogra­fia amerykańska.

W roku 1959 zrealizował swoje marzenie, wyemigrował do Sta­nów Zjednoczonych i został studentem słynnego nowojorskie­go Pratt Institute. W czasie studiów współpracował z Aleksym Brodovitchem, wówczas jedną z najbardziej wpływowych po­staci w kręgach grafiki wydawniczej i fotografii. Po ukończe­niu edukacji w Pratt Institute w 1963 roku, pracował w wie­lu instytucjach filmowych i studiach projektowych oraz jako dyrektor artystyczny Grey Advertising.

W listopadzie 1967 roku otworzył własne studio fotograficzne. Fotografia stała się jego życiową pasją i podstawą kariery za­wodowej. Przez następnych czterdzieści lat jego prace były wystawiane, publikowane i trafiały do zbiorów na całym świe­cie. Ryszard Horowitz otrzymał wszystkie najważniejsze na­grody i tytuły przyznawane fotografom.

Uważany jest za pioniera stosowania efektów specjalnych w fo­tografii w czasach przed obrazowaniem cyfrowym.

 

Uroczystość wręczenia dyplomu Doktoratu Honoris Causa odbyła się 20 maja 2010r.