Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

YUSAKU KAMEKURA

Yusaku Kamekura ( 1915- 1997)

Pracę rozpoczął jako architekt w Kawakita Institute of New Archi­tecture & Industrial Arts. Początkowo działał jako kierownik artysty­czny kilku periodyków, m.in: Nippon, Kaupaab, Japan Commercial) oraz dla międzynaro­dowej agencji informacyjnej Kokusai Kodo, znanej później pod naz­wą International Industrial Arts Information Company.                                        

W latach 50-tych uczestniczył w wielu wystawach promocyjnych grafiki japońskiej na świecie, m.in. w Normandy House Gallery w Chi­cago, Chou Coro Gallery w Tokio, Museum of Modern Alt w Kamakura. W roku 1955 uzyskał członkostwo Alliance Graphique Inter­nationale (AGI) i uczestniczył w wystawach AGI m.in.: w Paryżu, Londynie, Lozannie.

W 1960 roku przyczynił się do powstania Nippon Design Center Inc.gdzie pełnił rolę kierownika artystycznego. W roku 1961 otrzymał na­grodę Ministerstwa Oświaty. Był założycielem Kamei Design Institute. Wyrazem uznania dla jego pozycji było zlecenie projektu oficjalnego logo i serii pla­katów Olimpiady w Tokio oraz serii piktogramów, które wykorzystane były w organizacji Igrzysk.

Podobne zlecenia otrzymał w 1970 roku w związku z wystawą światową Expo’70 w Osace, Olimpiadą Zimową w Sapporo (1972), akcją Hiroshima Appeals (1983) i wystawą światową Expo’89 w Nagoya. W roku 1964 zaprojektował pawilon japoński na wystawie światowej Expo w Nowym Jorku.

Należał do grona członków założycieli stowarzyszenia zawodo­wych grafików japońskich - Japan Graphic Designers Assotiation (JAGDA). W roku 1965 wydał monumentalne dzieło Trade Marks &c Symbols of the World. Między 1957 a 1972 rokiem otrzymał 4 złote, 5 srebr­nych i kilka brązowych medali przyznanych przez Tokyo Art Direc­tors Club. W 1968 roku  otrzymał złoty medal na II Międzynarodo­wym Biennale Plakatu w Warszawie, a w 1988 roku  srebrny na XII MBP. Uczestniczył w in­nych światowych konkursach, m.in.: w Międzynarodowym Biennale Projektowania Graficznego w Brnie, Międzynarodowym Biennale Plakatu w Lahti. W 1993 roku Art Directors Club w Nowym Jorku przyznał mu prestiżową nagrodę Hall of Fame.

Uczestniczył we wszystkich ważniejszych prezentacjach japoń­skiego projektowania graficznego w świecie.

Uroczystość wręczenia dyplomu Doktoratu Honoris Causa odbyła się 03 czerwca 1994 r.

fot. Erazm Ciołek