Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Komisja ds. Strategii i Rozwoju

Skład:

1. prof. Maciej Buszewicz
2. dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP
3. dr hab. Arkadiusz Karapuda prof. ASP
4. mgr Jakub Maria Mazurkiewicz
5. dr hab. Monika Murawska
6. dr Robert Pludra
7. prof. Jerzy Porębski
8. prof. Magdalena Raszewska
9. dr Rafał Rychter
10. mgr Magdalena Sołtys
11. st. wykł. Dariusz Śmiechowski
12. prof. Andrzej Węcławski