Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Komisja ds. Strategii i Rozwoju

Skład:

1. prof. Maciej Buszewicz
2. dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP
3. prof. Wiktor Jędrzejec
4. dr hab. Arkadiusz Karapuda prof. ASP
5. mgr Jakub Maria Mazurkiewicz
6. dr hab. Monika Murawska
7. dr Robert Pludra
8. prof. Jerzy Porębski
9. prof. Magdalena Raszewska
10. dr Rafał Rychter
11. mgr Magdalena Sołtys
12. st. wykł. Dariusz Śmiechowski
13. prof. Andrzej Węcławski