Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

mgr Anna Kowalik

mgr Anna Kowalik

fot. dr Piotr Kucia

Konserwator dzieł sztuki, w szczególności sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW. Stypendystka w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Turyńskim w Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale.

Doktorantka i asystentka prof. dr hab. Iwony Szmelter w Międzykatedralnej Pracowni NOVUM Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na WKiRDS ASP w Warszawie oraz redaktor naczelna międzynarodowego czasopisma naukowego „ICAR – International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art”. Wyróżniona nagrodą Rektora ASP w Warszawie.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z konserwacją interdyscyplinarnej sztuki nowoczesnej i współczesnej. Problematyce tej poświęciła liczne publikacje i wystąpienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Współpracuje w tym obszarze zarówno ze znaczącymi instytucjami państwowymi jak Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, jak i z prywatnymi kolekcjonerami. Uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych, m.in. CAPuS – Conservation of Art in Public Spaces realizowanym w ramach Knowledge Alliances programu Erasmus+. Ponadto zajmuje się szeroko rozumianą ochroną dziedzictwa dóbr kultury. Reprezentowała jako młody naukowiec Europę Środkowo-Wschodnią podczas World Heritage Young Professionals Forum w Bahrajnie organizowanego przez UNESCO World Heritage Center.

Dwukrotnie otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.