Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. Uczelni

Jerzy Bogusławski po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1979 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera architekta /praca pod kierunkiem prof. Witolda Benedeka/ i nagrodę specjalną Ministerstwa Kultury i Sztuki za projekt „Studenckiej wioski skansenowskiej w Łopience” / wraz z zespołem /. Praca projektanta w warszawskiej Pracowni Konserwacji Zabytków zaowocowała uzyskaniem Uprawnień Budowlanych i Konserwatorskich. Razem z arch. Piotrem Jankowskim w 1984 roku stworzył Pracownię Architektoniczną „Bogusławski – Jankowski Sp. z o.o.”, wówczas jedną z pierwszych prywatnych autorskich pracowni w Polsce. W 1997 roku powstała Pracownia Architektonicznej Bogusławski i Partnerzy Sp. z o.o. Jako generalny projektant lub współautor wykonał 200 projektów – w tym zespoły mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, budynki biurowe i domy prywatne. Wiele z powyższych projektów razem z indywidualnie projektowanymi wnętrzami, meblami a nawet projektem szkła stołowego. Wśród nagród najbardziej ceni I nagrodę na Biennale Architektury w Krakowie / praca z ówczesnym zespołem pracowni /. W latach 1983–85 był vice Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP, w 1992 roku otrzymał Honorową Odznakę SARP. W latach 1988–1991 pracował jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a od 1998 pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam w 2010 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2012 roku został profesorem ASP. W 2013 roku Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie nadała mu tytuł doktora habilitowanego. Jest także członkiem Rady Programowej Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej przy warszawskiej ASP i Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, członkiem komisji dyplomowej w Ecole Nationale Supérieure d`Architectures de Paris la Villette U6 i w Esam Design Ecole Superieure des Artes Modernes w Paryżu. Brał udział w 17 wystawach.