Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

mgr Michał Leszczyński

mgr Michał Leszczyński

fot. dr Piotr Kucia

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ekonomia, a także Podyplomowego Studium Inwestycji Zagranicznych, Promocji Regionu i Przedsiębiorczości i PS Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz PS Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik pilotażowego programu rządowego zrealizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2006 roku, zakończonego uzyskaniem tytułu certyfikowanego doradcy ds. etyki i zapobiegania korupcji w administracji publicznej. Brał udział w licznych programach i projektach szkoleniowych organizowanych m.in. przez Urząd Zamówień Publicznych, Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Europejski Instytut Administracji Publicznej. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

W 2004 roku rozpoczął pracę w administracji publicznej, pełnił m.in. funkcję naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2006–2010). W 2010 roku przeniesiony służbowo na stanowisko eksperta w Kancelarii Prezydenta RP, awansował kolejno na zastępcę dyrektora Biura Administracyjnego (2011), dyrektora Biura Administracyjnego (2012) oraz dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego (2015). Ekspert w Departamencie Koordynacji i Realizacji Zakupów w Narodowym Banku Polskim (2015–2016). Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od 2016 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i gospodarowaniu środkami publicznymi, w tym kilkunastoletnią praktykę w udzielaniu zamówień publicznych na różnych stanowiskach kierowniczych. W czasie pracy w administracji rządowej brał udział w wielu kontrolach dotyczących prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi, w tym jako kierownik zespołów kontrolnych badających prawidłowość wydatkowania środków publicznych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (największą agencję płatniczą w Europie). Członek wielu zespołów i komisji eksperckich opracowujących procedury w zakresie wdrożenia projektów współfinansowanych ze środków europejskich, udzielania zamówień publicznych, procedur antykorupcyjnych, podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych przez urzędników administracji publicznej, rozwiązywania konfliktu interesów, wydawania zezwoleń, pozwoleń, upoważnień i optymalizacji procesu podejmowania decyzji przez funkcjonariuszy publicznych. Współautor dokumentu Strategia antykorupcyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pierwszego tak kompleksowego dokumentu na rzecz przeciwdziałania i zwalczania zjawisk korupcyjnych, którego zapisy zostały wdrożone w urzędzie administracji centralnej. Współautor szkoleń Wdrożenie strategii antykorupcyjnej w praktyce funkcjonowania podmiotów prawa publicznego. Ekspert w ramach prac zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji do spraw opracowania systemowych rozwiązań zapobiegających korupcji w Policji.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, posiadacz Złotej Odznaki Honorowej Naczelnej Organizacji Technicznej, przyznanej w uznaniu zasług w przywróceniu społeczeństwu pamiątki polskiej państwowości, tj. odrestaurowanego pojazdu Cadillac 355D, sprowadzonego do Polski w 1935 roku dla marszałka Józefa Piłsudskiego.