Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

prof. Prot Jarnuszkiewicz

prof. Piotr Jarnuszkiewicz

fot. dr Piotr Kucia

Studiował na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, m.in. u prof. Ewy Braun, prof. Jolanty Dylewskiej, prof. Mieczysława Jahody, prof. Witolda Sobocińskiego i prof. Jerzego Wójcika.

Profesor sztuk plastycznych. W kadencji 2016–2020 dziekan Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi na tym Wydziale Pracownię Relacji Wizualnych, której absolwenci czterokrotnie  zdobywali I nagrodę na wystawie Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie, raz – w ogólnopolskim pokazie Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych. Kierownik zadań badawczych. Za zasługi dla rozwoju dydaktycznego i naukowego Akademii został czterokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora ASP w Warszawie, w tym najbardziej prestiżową – Pegazem.

Działa twórczo na dwóch polach – fotografii artystycznej oraz reżyserii światła i projekcji wideo w spektaklach teatralnych.

Zrealizował liczne autorskie projekty fotograficzne, najważniejsze to Portret Rodzinny, Trwanie Przestrzeni, Nieobecność, Hommage dla Piotra Łazarkiewicza, Perfectly Happy PeopleFor a Moment I Had Everything. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach w Polsce i za granicą.

Od 2007 roku współpracuje m.in. z Teatrem Rozmaitości, Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Teatrem Narodowy w Warszawie, a także z Teatrem Nowym w Poznaniu i Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Zrealizował ponad czterdzieści projektów reżyserii światła, pracował z reżyserami: Izabelą Cywińską, Grzegorzem Bralem, Zbigniewem Brzozą, Andrzejem Domalikiem, Robertem Drobniuchem, Natalią Korczakowską, Bogusławem Lindą i Rudolfem Zioło.

Autor licznych publikacji, w tym trzech monografii.

Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2016).

Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu kolekcjach prywatnych oraz muzeach w kraju i za granicą.