Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

prof. Wojciech Zubala

 

Wojciech Zubala. Malarz i fotografik.Urodził się w 1964 roku. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1989 roku otrzymał dyplom pod kierunkiem prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz prof. Jana Tarasina. Od dyplomu związany z rodzimym wydziałem. Profesor zwyczajny. Prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa. 

 W roku akademickim 2010/11 prowadził Pracownię Systemów Identyfikacji Wizualnej w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Świętokrzyskiego w Kielcach. 

Członek Uczelnianego Komitetu Badań Naukowych. Tutor w ramach Programu Stypendialnego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego. Koordynator projektu Krajowych Ram Kwalifikacji. W latach 2010-2012 kierownik VI Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydziale Malarstwa. Od 2012 roku prorektor ds. studenckich w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Członek Fundacji ASP. W latach 2006-2010 członek kapituły Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Od 2017 roku członek Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Juror wielu komisji konkursowych, m.in. Nagrody Artystycznej Siemensa, Ogólnopolskiego Przeglądu Szkół Plastycznych, Konkursu Najlepsze Dyplomy ASP, konkursu MZS „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce” oraz konkursu MZS na polski eksponat do Kwatery Głównej NATO w Brukseli. Przewodniczył jury Nagrody Inicjatywy ENTRY oraz jury konkursu „Świat Nikiforów” organizowanego przez Fundację Wspólna Droga United Way Polska.

Poza pracą artystyczną i dydaktyczną zajmował się projektowaniem graficznym współtworząc w latach 1991-2007 Studio Graficzne Linea.  

W roku 1990 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1996 roku otrzymał II Nagrodę w Konkursie im. Eugeniusza Gepperta „Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych” we Wrocławiu. W 2007 roku pierwszą nagrodę w konkursie „Fotografia Ojczysta” zorganizowanym przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Laureat wielu wyróżnień na międzynarodowych konkursach fotograficznych, m.in.: International Photography Awards, 31st Annual Spring Photography, Monovisions Awards oraz Monochrome Awards.

W 2014 został nominowany do Nagrody im. C.K. Norwida w kategorii sztuki plastyczne za indywidualną wystawę malarstwa prezentowaną w 2013 roku w Galerii Bardzo Białej w Warszawie. W tym samym roku w uznaniu osiągnięć artystycznych i dydaktycznych oraz zaangażowania w sprawy uczelni otrzymał PEGAZA – Nagrodę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Autor prac, których tematyka prowokuje do zadawania fundamentalnych pytań o sens istnienia, przemijania, śmierci oraz bezsilności człowieka wobec jej nieuchronności. Wczesne prace oscylują między obrazem, rzeźbą i tkaniną eksperymentalną. Od połowy lat dziewięćdziesiątych głównym środkiem jego wypowiedzi artystycznej staje się malarstwo. Realność zostaje zastąpiona kompozycjami malarskimi budowanymi ekspresyjnym gestem. Ważnym elementem tworzonych obrazów jest sam proces kreacji. Poza malarstwem zajmuje się fotografią. 

W swoim dorobku ma ponad trzydzieści wystaw indywidualnych, m.in.: 1989 – Galeria Stara Kordegarda, Warszawa; 1990 – Galeria Rzeźby, Warszawa; 1991 – BWA, Galeria Stara, Lublin; 1993 – Galeria Aspekty, Warszawa; 2001 – Galeria Biała, Lublin; 2002 – Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś; 2004 – Galeria DAP, Warszawa; Otwarta Pracownia, Kraków; 2007 – Galeria Wizytująca, Warszawa; 2010 – Galeria Salon Akademii, Warszawa; 2013 – Galeria Bardzo Biała, Warszawa; 2014 – Galeria 72, Chełm; 2015 – ABC Gallery, Poznań; 2017 – Galeria XS, Kielce; 2018 – HOS Gallery, Warszawa. 

Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.