Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Anonimowa ankieta dotycząca szczepienia studentów i doktorantów przeciw COVID-19

Szanowne StudentkiSzanowni Studenci,

Szanowne DoktorantkiSzanowni Doktoranci

na prośbę Koordynatora Krajowego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przeprowadzamy anonimową ankietę dotyczącą zainteresowania studentów i doktorantów naszej Uczelni szczepieniami przeciw COVID-19.

Ankieta została zamieszczona w Akademusie.

Można ją wypełnić do dnia 21 kwietnia br.

UWAGA:

Anonimowa ankieta ma charakter wstępny i niezobowiązujący, z uwagi na nadal nieznane szczegółowe warunki na jakich mieliby być szczepieni studenci i doktoranci szkół wyższych.