Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Test

Opis kategorii – tekst:
zawierający rozwinięcie tytułu kategorii;
określający charakterystykę danej kategorii;
pełniący funkcję wstępu do treści zawartych we wpisach zakwalifikowanych do danej kategorii;
itp.