Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Test

Opis kategorii - tekst:
zawierający rozwinięcie tytułu kategorii;
określający charakterystykę danej kategorii;
pełniący funkcję wstępu do treści zawartych we wpisach zakwalifikowanych do danej kategorii;
itp.