Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Dokumenty do Dyplomu

Przed obroną dyplomu należy uzyskać potwierdzenie Działu Nauczania na karcie gotowości, w tym celu należy złożyć w Dziale Nauczania:

 • wypełnioną kartę dyplomanta
 • dowód wpłaty dokonanej na konto nr 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 w wysokości
  • 60 zł w przypadku dyplomu i odpisów w j. polskim
  • lub 100 zł w przypadku dyplomu w j. polskim i odpisów  w j. polskim i j. angielskim.
 • fotografie w formacie 4,5 cm x 6,5 cm (4 szt. lub 6 szt.)
 • dyplom w j. polskim: 4 fotografie
 • dyplom w j. polskim i odpis w j. angielskim: 6 fotografii

Potwierdzoną kartę gotowości do dyplomu dyplomant składa w swoim dziekanacie!!!! 
Aby odebrać dyplom należy złożyć w Dziale Nauczania:

 • wypełnioną kartę obiegową
 • wypełnioną kartę biograficzną
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Powyższe druki są dostępne w Dziekanatach

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem