Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

http://erasmus.asp.waw.pl/

 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Program będzie realizowany w latach 2014-2020.
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu Erasmus+ na stronach:

  1. Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
  1. Narodowej Agencji Programu Erasmus: http://erasmusplus.org.pl/

Niezbędne dokumenty:

Erasmus CHARTER

Erasmus Policy Statement

Rekrutacja 2015-2016 Lista Uczelni

Rekrutacja 2015-2016 Formularz zgody

Lista uczelni partnerskich Dodatkowy nabór 2015_16

Dodatkowy nabór wyjazdy na studia 2015_16

Wniosek dodatkowy nabór 2015_16

Informacja dla studentó niepełnosprawnych i ze stypendium socjalnym 2015 16

Rekrutacja 2015-2016 Spotkanie

Rekrutacja 2015-2016 Zasady udziału

Rekrutacja 2015-2016 Dokumenty

Wniosek_praktyki_studenci_2015_16

Rekrutacja 2015-2016 Wniosek

praktyki studenckie 2015_16

Wniosek_praktyki_absolwenci_2015_16

praktyki dla absolwentów 2015_16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

Więcej

l>