Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Informacja dotycząca pierwszego spotkania inaugurującego kurs

* Pierwsze spotkanie inaugurujące kurs „Akademia Otwarta – dorośli do sztuki” odbędzie się w piątek 12 października 2018 r. o godzinie 17.00. w Auli ASP na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 (nowy budynek).