Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Informacja dotycząca przydziału do grup

* Informacje na temat przydziału do grup oraz dokładny terminarz zajęć przesyłane będą drogą elektroniczną od wtorku 9 października do wszystkich osób, które złożyły zgłoszenia na kurs.