Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Informacja dotycząca studentów rozpoczynających I rok studiów jednolitych oraz studiów pierwszego stopnia w roku akademickiego 2022/2023

 

Zapisy na lektoraty z języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego odbędą się w dniach 30.09 – 7.10 wyłącznie przez system Akademus

Zajęcia językowe rozpoczynają się 10.10.2022

Uwaga !
Student może wybrać lektorat na poziomie:
a) język angielski od B1 do C1 (niższy średniozaawansowany - zaawansowany plus język
specjalistyczny, wprowadzający pojęcia i słownictwo z zakresu sztuki oraz
pokrewnych kierunków),
b) język francuski od A1 do B2 (podstawowy - wyższy średniozaawansowany plus język
specjalistyczny, wprowadzający pojęcia i słownictwo z zakresu sztuki oraz
pokrewnych kierunków),
c) język niemiecki od A1 do B2 (podstawowy - wyższy średniozaawansowany plus język
specjalistyczny, wprowadzający pojęcia i słownictwo z zakresu sztuki oraz
pokrewnych kierunków),
d) język rosyjski od A1 do B2 (podstawowy - wyższy średniozaawansowany plus język
specjalistyczny, wprowadzający pojęcia i słownictwo z zakresu sztuki oraz
pokrewnych kierunków),
e) język włoski od A1 do B2 (podstawowy - wyższy średniozaawansowany plus język
specjalistyczny, wprowadzający pojęcia i słownictwo z zakresu sztuki oraz
pokrewnych kierunków).
4 semestr kończy się obowiązkowym egzaminem na poziomie B2
Student może być zwolniony z obowiązku uczestnictwa w lektoracie oraz
zdania egzaminu końcowego po spełnieniu jednego z następujących
warunków:
1. posiadanie certyfikatu:
a) z języka angielskiego
FCE (Cambridge First Certificate in English – A i B)
CAF (Cambridge Certificate in Advanced English – A,B i C)
CPE Cambridge Certificate of Proficiency in English
IELTS (International English Laguage testing system)
TOFEL (Test of English as a Foreign Language)
PTE (Pearson test of English)

b) z języka francuskiego
DALF – B2+
DELF – B2
c) z języka niemieckiego
Goethe – Zertifikat B2
Goethe – Zertifikat C1
ösd Zertifikat B2
ösd Zertifikat C1
d) z języka rosyjskiego
TRKI Państwowy Rosyjski Certyfikat Językowy
e) z języka włoskiego

PLIDA B2 i wyżej
CELI 3 i wyżej
CILS 2 i wyżej
1. posiadanie certyfikatu Uniwersytetu Warszawskiego z wymienionych języków od
poziomu B2,
2.zdanie matury międzynarodowej,
3. realizacja studiów językowych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski),
4. zdanie egzaminu z języka obcego na innej uczelni na poziomie B2 lub wyższym.