Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się

Skład:

  1. prof. Wojciech Zubala- przewodniczący
  2. dr hab. Anna Dorota Potocka
  3. dr hab. Jacek Staszewski, prof. ASP
  4. dr Katarzyna Kasia
  5. mgr Justyna Tomczuk