Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Komisja Oceniająca Uczelni

Skład:

1. Przewodniczący- prof. Wojciech Zubala
2. Wydział Malarstwa- dr Igor Przybylski
3. Wydział Grafiki- dr Agnieszka Cieślikowska
4. Wydział Rzeźby- adi.II st. Romuald Woźniak, prof. ASP
5. Wydział Konserwacji i RDS- dr hab. Wiesław Procyk   
6. Wydział Architektury Wnętrz- prof. Andrzej Zwierzchowski 
7. Wydział Wzornictwa- as. Bartłomiej Mejor   
8. Wydział Sztuki Mediów- prof. Krzysztof Olszewski
9. Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną- dr hab. Waldemar Baraniewski, prof. ASP
10. Wydział Scenografii- prof. Leszek Mądzik