Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Komisje ds.Potwierdzania Efektów Kształcenia

Skład:

  1. prof. Wojciech Zubala- przewodniczący
  2. dr hab. Anna Dorota Potocka
  3. dr Katarzyna Kasia
  4. mgr Justyna Tomczuk