Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkursy aktualne

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o niekaralnosci

Oświadczenie dla kandydatów

Oświadczenie-podstawowe-miejsce-pracy-ASP

Kwestionariusz osobowy dla kandydata_

 

 

Stanowisko: PROFESOR UCZELNI

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej w Katedrze Problemów Plastycznych.

Szczegóły konkursu

 

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Multimediów w Pracowni Podstaw Fotografii dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych.

Szczegóły konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Problemów Plastycznych w Pracowni Tkaniny Artystycznej.

Szczegóły konkursu