Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkursy aktualne

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o niekaralnosci

Oświadczenie dla kandydatów

Oświadczenie-podstawowe-miejsce-pracy-ASP

Kwestionariusz osobowy dla kandydata_

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Konkurs na stanowisko asystenta w  Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej.

Szczegóły konkursu

Szczegóły konkursu – wersja edytowalna