Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkursy aktualne

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o niekaralnosci

Oświadczenie dla kandydatów

Oświadczenie-podstawowe-miejsce-pracy-ASP

Kwestionariusz osobowy dla kandydata_

 

Miejsce Pracy: KWESTURA ASP

Stanowisko: SPECJALISTA/SPECJALISTKA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty/specjalistki w Dziale Księgowości oraz do obsługi księgowej Domu Plenerowego ASP.

Szczegóły ogłoszenia

Szczegóły ogłoszenia – wersja edytowalna

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Stanowisko: ASYSTENT

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Badań Mediów w Pracowni Koncepcji Artystycznych.

Szczegóły konkursu

Szczegóły konkursu-wersja edytowalna

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Pracowni Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki.

Szczegóły konkursu

Szczegóły konkursu – wersja edytowalna