Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkursy aktualne

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o niekaralnosci

Oświadczenie dla kandydatów

Oświadczenie-podstawowe-miejsce-pracy-ASP

Kwestionariusz osobowy dla kandydata_

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Malarstwa, Rysunku i Rzeźby w Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn.

Szczegóły konkursu

Szczegóły konkursu – wersja edytowalna

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Stanowisko: ADIUNKT

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Plastyki.

Szczegóły konkursu

Szczegóły konkursu – wersja edytowalna

 

Miejsce Pracy: MIĘDZYWYDZIAŁOWA KATEDRA HISTORII I TEORII SZTUKI

Stanowisko: ADIUNKT

Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Międzywydziałowej Katedrze Teorii i Historii Sztuki.

Szczegóły konkursu

Szczwegóły konkursu-wersja edytowalna