Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Konkursy rozstrzygnięte

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Stanowisko: ASYSTENT

Uzasadnienie wyboru: Na stanowisko asystenta w Pracowni Technologii i Kopii Malarstwa XVII-XX wieku Komisja konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia panią mgr Marlenę Koczorowską.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Stanowisko: ASYSTENT

Uzasadnienie wyboru: Na stanowisko w Pracowni Fotografii i Psychofizjologii Widzenia Komisja konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr. Klaudię Majewską.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Stanowisko: ASYSTENT

Uzasadnienie wyboru: Na stanowisko w Pracowni  Intermediów Komisja konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr. Martę Jarnuszkiewicz.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Stanowisko: ASYSTENT

Uzasadnienie wyboru: Na stanowisko w Pracowni  Tkaniny w Architekturze Komisja konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia panią dr. Elizę Proszczuk-Chmiel.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Uzasadnienie wyboru: Na stanowisko wykładowcy w Pracowni Projektowania Ubioru 3 w Katedrze Mody Komisja konkursowa zakwalifikowała pana Michaela Kampe.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem - wersja edytowalna

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Uzasadnienie wyboru: Na stanowisko wykładowcy w Pracowni Projektowania Ubioru 2 w Katedrze Mody Komisja Konkursowa zakwalifikowała pana Michała Szulca.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

Rozstrzygniecie konkursu wraz z uzasadnieniem - wersja edytowalna

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Uzasadnienie wyboru: Na stanowisko wykładowcy w Pracowni Projektowania Ubioru 1 w Katedrze Mody Komisja Konkursowa zakwalifikowała panią Dominikę Grzybek.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem - wersja edytowalna 

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Stanowisko: ASYSTENT

Uzasadnienie wyboru: Na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Graficznego w Katedrze Mody Komisja Konkursowa zakwalifikowała panią Dominikę Wirkowską.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem - wersja edytowalna

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Uzasadnienie wyboru: Na stanowisko wykładowcy w Pracowni Krawieckiej w Katedrze Mody Komisja konkursowa zakwalifikowała pana Krzysztofa Skorupkę.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem - wersja edytowalna

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Stanowisko: ASYSTENT

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Podstaw Projektowania.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem - wersja edytowalna

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Stanowisko: DOKUMENTALISTA - DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Uzasadnienie wyboru: Na stanowisko dokumentalisty - działania promocyjne w Zakładzie Dokumentacji Katedry Teorii Designu Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała pana Romualda Demidenko.

Rozstrzygnięcie naboru

Rozstrzygnięcie naboru wraz z uzasadnieniem 

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Stanowisko: DOKUMENTALISTA - ARCHIWIZACJA PRAC STUDENKICH

Uzasadnienie wyboru:  Na stanowisko dokumentalisty - archiwizacja prac studenckich w Zakładzie Dokumentacji Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała pana Michała Grzegorzka.

Rozstrzygnięcie wyboru wraz z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie wyboru wraz z uzasadnieniem - wersja edytowalna 

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Stanowisko: WYKŁADOWCA - PRACOWNIA GOŚCINNA

Uzasadnienie wyboru: Na stanowisko wykładowcy w Pracowni w Pracowni Gościnnej Katedry Projektowania komisja Konkursowa zakwalifikowała  Kolektyw panGenerator oraz pana Krzysztofa Wodiczko.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem - wersja edytowalna

 

Miejsce Pracy: BIURO WSPARCIA I DOSTĘPNOŚCI

Stanowisko: SECJALISTA/KA

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odstąpił od wyboru kandydata na stanowisko Specjalisty/ki w Biurze Wsparcia i Dostępności.

Odstąpienie od wyboru

Odstąpienie od wyboru-wersja edytowalna 

 

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat: Sebastian Zgutka

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wykładowcy w Pracowni Technik Prezentacyjnych Katedry Podstaw Projektowania komisja rekrutacyjna wybrała do zatrudnienia na stanowisko wykładowcy pana Sebastiana Zgutkę.

Rozstrzygnięcie naboru

Rozsztrzygnięcie naboru - wersja edytowalna

 

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat: dr Karolina Dudek

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Designu panią dr Karolinę Dudek.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr Kamil Kowalski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Katedrze Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej w Pracowni Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej pana mgr Kamila Kowalskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr Julia Karłowska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Katedrze Wystawiennictwa i komunikacji Wizualnej/Katedrze  Projektowania w Przestrzeni Publicznej w I i II Pracowni Komunikacji Wizualnej panią mgr Julię Karłowską.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: mgr Dorota Kozieradzka

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Pracowni

Alternatywnego Obrazowania w Katedrze Działań  Mediów i Pracowni Koncepcji Obrazu w Katedrze Koncepcji Mediów na Wydziale Sztuki Mediów Panią mgr Dorotę Kozieradzką.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ RZEŹBY

Wybrany kandydat: mgr Ewa Łuczak

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko wykładowcy w Pracowni Podstaw Dokumentacji i Kreacji Cyfrowej w Rzeźbie w Katedrze Działań Przestrzennych na wydziale Rzeźby panią mgr Ewą Łuczak.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Marcin Kozłowski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Katedrze Problemów Plastycznych w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego pana mgr Marcina Kozłowskiego.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Łukasz Jankowicz

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Katedrze Malarstwa i Rysunku dla studentów I roku w I Pracowni Malarstwa pana mgr Łukasza Jankowicza.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat: dr Weronika Kobylińska-Bunsch

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Sztuki Polskiej Najnowszej panią dr Weronikę Kobylińską-Bunsch.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: mgr Maciej Szczęśniak

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Pracowni Koncepcji Artystycznych w Katedrze Koncepcji Mediów pana mgr Macieja Szczęśniaka.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Karolina Lizurej

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Katedrze Problemów Plastycznych w Pracowni Tkaniny Artystycznej panią mgr Karolinę Lizurej.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr Marta Czeczko

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania Wnętrz i Mebli w  II Pracowni Projektowania Wnętrz panią mgr Martę Czeczko.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr Anna Krzemińska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego w II Pracowni Malarstwa i Rysunku panią Annę Krzemińską.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr Ewa Haładyj

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Pracowni Podstaw Projektowania - Konstrukcja i Forma panią mgr Ewę Haładyj.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat: mgr Antonina Konopelska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko wykładowcy panią mgr Antoninę Konopelską.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: MIĘDZYWYDZIAŁOWA KATEDRA HISTORII I TEORII SZTUKI

Wybrany kandydat:  dr Kamil Kopania

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa zakwalifikowała na stanowisko adiunkta pana Kamila Kopanię.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat:  dr Diana Lelonek

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną zakwalifikowała na stanowisko adiunkta w Pracowni Plastyki panią   dr Dianę Lelonek.

Rozstrzygnięcie  wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat:  mgr Marta Lachowska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa Wydziału Malarstwa zakwalifikowała panią Martę Lachowską na stanowisko wykładowcy w Laboratorium Obrazu Cyfrowego w Katedrze Problemów Plastycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat:  mgr Sylwia Walczowska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa Wydziału Grafiki zakwalifikowała panią Sylwię Walczowską na stanowisko wykładowcy w I Pracowni Malarstwa w Katedrze Kształcenia III -V roku.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem_wersja edytowalna

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat:  mgr Sebastian Winkler

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa Wydziału Malarstwa zakwalifikowała pana mgr Sebastiana Winklera na stanowisko asystenta w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej w Katedrze Problemów Plastycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem - wersja edytowalna

 

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat:  mgr Magdalena Siemienowicz

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko wykładowcy w Katedrze Architektury i Budownictwa panią mgr Magdalenę Siemienowicz

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat:  mgr Nastazja Ciupa

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko wykładowcy w Pracowni Litografii dla III - V roku studiów stacjonarnych panią mgr Nastazję Ciupę.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat:  mgr Karolina Zimna-Stelmaszewska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko wykładowcy w Pracowni Interdyscyplinarnej Technik Klasycznych dla III - V roku studiów stacjonarnych panią mgr Karolinę Zimną-Stelmaszewską.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat:  dr Paulina Czernek-Banecka

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko adiunkta w Pracowni Podstaw Wizualnych w Katedrze Badań Mediów panią dr Paulinę Czernek-Banecką.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa podjęła decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni Podstaw Projektowania w Katedrze Podstaw Projektowania.

UZASADNIENIE KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr Zuzanna Trzcińska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Wnętrz i Mebli w Katedrze Projektowania Wnętrz i Mebli panią mgr Zuzannę Trzcińską.

Rozstrzygnięcie z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ RZEŹBY

Wybrany kandydat: mgr Tomasz Krzpiet

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Warsztacie Technik Odlewnictwa Artystycznego w Zakładzie Technik Rzeźbiarskich pana mgr Tomasza Krzpieta.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ RZEŹBY

Wybrany kandydat: mgr Albert Kozak

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Warsztacie Technik Drewna w Zakładzie Technik Rzeźbiarskich pana mgr Alberta Kozaka.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wybrany kandydat: mgr Marcin Petrus

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w i Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego pana mgr Marcina Petrus.

Rozstrzygnięcie konkursu z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wybrany kandydat: mgr Łucja Nowak-Wróblewska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych panią mgr Łucję Nowak-Wróblewską

Rozstrzygnięcie konkursu z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat: dr Kamil Zaleski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej dla III - V roku studiów stacjonarnych w Katedrze Kształcenia III - V roku pana dr Kamila Zaleskiego.

Rozstrzygnięcie z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Grzegorz Kozera

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych w Katedrze Problemów Plastycznych pana mgra Grzegorza Kozerę.

Rozstrzygnięcie z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Bartłomiej Kiełbowicz

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w IV Pracowni Rysunku w Katedrze Rysunku dla studentów od II do V roku  pana mgra Bartłomieja Kiełbowicza.

Rozstrzygnięcie z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr Agnieszka Kacprzak

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Architektonicznego I w Katedrze Architektury i Budownictwa panią mgr Agnieszkę Kacprzak.

Rozstrzygnięcie z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Wybrany kandydat: dr Agnieszka Korytkowska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko adiunkta w Katedrze  Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej panią dr Agnieszkę Korytkowską.

Rozstrzygnięcie z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Wybrany kandydat: dr Julia Skrzynecka

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko adiunkta w Katedrze  Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej panią dr Julię Skrzynecką.

Rozstrzygnięcie z uzasadnienem

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Wybrany kandydat: dr Anna Jagna Janicka

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko adiunkta w Katedrze  Projektowania Scenografii Filmowej i TV panią dr Annę Jagnę Janicką.

Rozstrzygnięcie z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Wybrany kandydat: dr Martyna Kander

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko adiunkta w Katedrze  Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej panią dr Martynę Kander.

Rozstrzygnięcie z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Wybrany kandydat: dr Zofia Lubińska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko adiunkta w Katedrze  Projektowania Scenografii Filmowej i TV panią dr Zofię Lubińską.

Rozstrzygnięcie z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat: mgr Paulina Derecka-Sitnik

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Pracowni Projektowania Książki i Publikacji Cyfrowych dla III - V roku studiów stacjonarnych w Katedrze Kształcenia III - V roku.

Rozstrzygniecie konkursu z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr Konrad Matuszewski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w II Pracowni Wystawiennictwa pana mgr Konrada Matuszewskiego.

Rozstrzygnięcie z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Katarzyna Dyjewska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w II Pracowni Rysunku panią Katarzyną Dyjewską.

Rozstrzygnięcie wraz  z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Maja Kitajewska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w II Pracowni Malarstwa panią Maję Kitajewską.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: mgr Agata Witczak

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Pracowni Relacji Wizualnych panią mgr Agatę Witczak.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: mgr Sebastian Krok

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Pracowni Przestrzeni Malarskiej pana mgr Sebastiana Kroka.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uzasadnieniem

 

Stanowisko: PROFESOR UCZELNI

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: dr hab. Maciej Duchowski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko profesora uczelni w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej w Katedrze Problemów Plastycznych pana dr. hab. Macieja Duchowskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: dr Elwira Sztetner

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko adiunkta w Katedrze Problemów Plastycznych w Pracowni Tkaniny Artystycznej.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat: mgr Paulina Mirowska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała na stanowisko wykładowcy w Katedrze Multimediów w Pracowni Podstaw Fotografii dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych panią mgr Paulinę Mirowską.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Monika Kopczewska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Monikę Kopczewską.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ RZEŹBY

Wybrany kandydat: mgr Anna Siekierska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Annę Siekierską.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr hab. Katarzyna Krakowiak

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta panią dr hab. Katarzynę Krakowiak.

rozstrzygnięcie_konkursu_

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wybrany kandydat: mgr Anna Konopko

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Annę Konopko.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat: mgr Mateusz Machalski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta pana mgr Mateusza Machalskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat: dr Magdalena Małczyńska-Umeda

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta panią dr Magdalenę Małczyńską-Umedę.

Rozstrzygniecie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat: dr Agata Szydłowska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta panią dr Agatę Szydłowską.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Aleksander Ryszka

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta pana mgr Aleksandra Ryszkę.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Aleksandrę Jaxa-Chamiec.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Matylda Tracewska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Matyldę Tracewską.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: dr hab. Jan Mioduszewski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego pana dr hab. Jana Mioduszewskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: prof. Janusz Knorowski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego pana prof Janusza Knorowskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: WYKŁADOWCA

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr inż. arch. Anna Siwek

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku wykładowcy panią mgr inż.arch. Annę Siwek.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: mgr Irmina Staś

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Irminę Staś.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: mgr Andrei Isakau

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta pana mgr Andrei Isakau.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr Tomas Rafa

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta pana dr Tomasa Rafę.

Rozstyrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr Wojciech Bąkowski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta pana dr Wojciecha Bąkowskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat: dr Anna Szyjkowska - Piotrowska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta panią dr Annę Szyjkowską - Piotrowską.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat: dr Aleksandra Kot

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią dr Aleksandrę Kot.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr Volodymyr Melymuka

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta pana mgr Volodymyra Melymuka

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: dr Iwona Cała

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią dr Iwonę Całą

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat:  ----------

Uzasadnienie wyboru: Z powodu braku kandydatów, konkurs zostaje nierozstrzygnięty. Dziekan Wydziału zamyka konkurs.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat: dr hab. Bartosz Piotrowski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia pana dr hab. Bartosza Piotrowskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat: prof. Wiktor Gutt

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia pana prof. Wiktora Gutta.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROWADZĄCY PRACOWNIĘ

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ RZEŹBY

Wybrany kandydat:

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia pana dr hab. Andrzeja Sołygę, prof. ASP

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat: Nie Dokonano Wyboru

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa nie zakwalifikowała żadnej ze zgłoszonych kandydatur.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat: dr Luiza Nader

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta panią dr Luizę Nader

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat: dr hab. Jan Sowa

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego pana dr hab. Jana Sowę.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: dr Adam Orlewicz

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta pana dr Adama Orlewicza.

WAW - rozstrzygnięcie

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr hab. Paweł Susid

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa  zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego pana dr hab. Pawła Susida.

WSM - rozstrzygnięcie

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: dr Maciej Czyżewski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta pana dr Macieja Czyżewskiego.

WM - rozstrzygniecie -adiunkt

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: prof. Wojciech Zubala

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Wydziałowa Komisja Konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego pana prof. Wojciecha Zubalę.

WM - rozstrygnięcie -prof.zw.

 

Stanowisko: ADIUNKT 1

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat: dr Jakub Banasiak

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Jakuba Banasiaka.

WZKW -rozstrzygnięcie adiunkt

 

Stanowisko: ADIUNKT 2

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat: dr Marika Kuźmicz

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Marikę Kuźmicz

WZKW rozstrzygniecie adiunkt 2.

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Wybrany kandydat: prof Elżbieta Banecka

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego panią prof. Elżbietę Banecką.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat:  dr Piotr Słodkowski

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta pana dr Piotra Słodkowskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat:  mgr Mikołaj Chylak

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w  w Pracowni Malarstwa nr 1 Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby pana mgr Mikołaja Chylaka.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wybrany kandydat:  mgr Anna Kowalik

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w  "Novum" Międzykatedralnej Pracowni Ochrony i konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Panią mgr Annę Kowalik.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wybrany kandydat:  dr Anna Nowicka

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych w laboratorium Chemicznym panią dr Annę Nowicką

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat:  mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej w Katedrze Problemów Plastycznych panią mgr Aleksandrę Jaxa-Chamiec.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat:  mgr Jan Buczek

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Podstaw Projektowania w I Katedrze Podstaw Projektowania pana mgr Jana Buczka.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat:  dr Arkadiusz Ruchomski

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Pracowni Rysunku dla studentów I roku w Katedrze Malarstwa i Rysunku pana dr Arkadiusza Ruchomskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat:  prof Sławomir Marzec

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego w Pracowni Malarstwa dla studentów II - V roku w Katedrze Malarstwa i Rysunku pana prof. Sławomira Marca.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat:  dr Piotr Płucienniczak

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Kultury pana dr Piotra Płucienniczaka.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat:  dr Łukasz Ronduda

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Metod Badania Sztuki i Architektury pana dr Łukasza Rondudę.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ RZEŹBY

Wybrany kandydat:  dr Paweł Mysera

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Rzeźby na posiedzeniu w dniu  30 stycznia 2018 roku jednogłośnie zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunktaw Pracowni Rzeźby w Architekturze  w Katedrze Działań Przestrzennych pana dr Pawła Myserę

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT w Katedrze Teorii Kultury

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat: dr Jakub Szreder

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr. Jakuba Szredera.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT w Katedrze Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat: dr Ewa Kociszewska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr Ewę Kociszewską.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat:  dr Magdalena Małczyńska-Umeda

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Wzornictwa na posiedzeniu w dniu  18 grudnia 2017 roku jednogłośnie zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta panią dr Magdalenę Małczyńską-Umeda.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat:  mgr Matylda Tracewska

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Malarstwa na posiedzeniu w dniu  26 października 2017 roku jednogłośnie zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Matyldę Tracewską

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat:  -----------------------------------

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Wzornictwa protokołem z dnia 25 października 2017 roku jednogłośnie odrzuciła kandydaturę dr Dariusza Zawiślaka, jako niespełniającą warunków formalnych i niemożliwą do rozpatrzenia. Z powodu braku innych kandydatur Komisja pozostawia konkurs nierozstrzygnięty. Dziekan Wydziału Wzornictwa zamyka konkurs.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat:  mgr Bartłomiej Mejor

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Wzornictwa protokołem z dnia 24 października 2017 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Ceramiki pana mgr Bartłomieja Mejora.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wybrany kandydat: dr Katarzyna Górecka

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta panią dr Katarzynę Górecką.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wybrany kandydat: dr Rafał Nijak

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta pana dr Rafała Nijaka.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wybrany kandydat: mgr Piotr Owczarek

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta pana mgr Piotra Owczarka.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wybrany kandydat: mgr Diana Kułakowska

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Dianę Kułakowską.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wybrany kandydat: mgr Ewa Proniewicka

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Ewę Proniewicką.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI

Wybrany kandydat: mgr Agata Myjak

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Agatę Myjak.

Rozstzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat: mgr Mateusz Kowalski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta pana mgr Mateusza Kowalskiego.

Rozstrzygniecie konkursu_

 

Stanowisko: PROWADZĄCY PRACOWNIĘ

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat: dr hab. Dorota Optułowicz McQuaid

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku prowadzącego pracownię panią dr hab. Dorotę Optułowicz McQuaid.

Rozstrzygniecie konkursu_

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr Anna Skołożyńska - Cieciera

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Annę Skołożyńską - Ciecierę.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: mgr Anna Egert

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta panią mgr Annę Egert.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ RZEŹBY

Wybrany kandydat: mgr Artem Dmytrenko

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta pana mgr Artema Dmytrenko.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROWADZĄCY PRACOWNIĘ

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ RZEŹBY

Wybrany kandydat: - - - - - -

Uzasadnienie wyboru: W dniu 29.09.2017 roku Dziekan Wydziału Rzeźby z powodu braku zgłoszeń dokonał zamknięcia konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr hab. Jakub Wróblewski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta pana dr hab. Jakuba Wróblewskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Aleksander Ryszka

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta pana mgr Aleksandra Ryszkę.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Michał Szuszkiewicz

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta pana mgr Michała Szuszkiewicza.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: mgr Marcin Kozłowski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta pana mgr Marcina Kozłowskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat: dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Jana Stanisława Wojciechowskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Wybrany kandydat: prof. Eugeniusz Cezary Król

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Eugeniusza Cezarego Króla.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: mgr Agnieszka Polska

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa protokołem z dnia 21 lipca br. na stanowisko asystenta w Pracowni 3D w Katedrze Przestrzeni Wirtualnej Mediów jednogłośnie zakwalifikowała kandydaturę pani mgr Agnieszki Polskiej.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Wybrany kandydat: mgr Jędrzej Skajster

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa protokołem z dnia 18 lipca br. na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej ze specjalizacją w dziedzinie nauki o świetle i reżyserii światła zakwalifikowała kandydaturę Jędrzeja Skajstera.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: prof. Lech Koliński

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 12 lipca br. zakwalifikowała na stanowisko profesora zwyczajnego prowadzącego Pracownię Projektowania Architektonicznego w Katedrze Architektury i Budownictwa pana prof. Lecha Kolińskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: prof. Andrzej Zwierzchowski

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 12 lipca br. zakwalifikowała na stanowisko profesora zwyczajnego prowadzącego I Pracownię Malarstwa i Rysunku w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego pana prof. Andrzeja Zwierzchowskiego.

Rozstrzygniecie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: prof. Lucjan Kasprzak

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 12 lipca br. zakwalifikowała na stanowisko profesora zwyczajnego prowadzącego Pracownię Podstaw Projektowania w Katedrze Podstaw Projektowania pana prof. Lucjana Kasprzaka.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROWADZĄCY PRACOWNIĘ

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat: dr Paweł Osial

Uzasadnienie wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 11 lipca br. zakwalifikowała na stanowisko Prowadzącego  Pracownię Liternictwa dla studentów I – II roku na Wydziale Grafiki pana dr. Pawła Osiala.

Rozstrzygnięcie konkursu.

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: dr Arkadiusz Karapuda

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa protokołem z dnia 06.07.2017 r. zakwalifikowała kandydaturę pana dr. Arkadiusza Karapudę do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w II Pracowni Rysunku dla studentów I roku w Katedrze Malarstwa i Rysunku.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat: dr Cezary Koczwarski

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa protokołem z dnia 06.07.2017 r. zakwalifikowała kandydaturę pana dr. Cezarego Koczwarskiego do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Pracowni Rzeźby Katedry Mody.

Roztrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ RZEŹBY

Wybrany kandydat: dr Mieczysław Kozłowski

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa z dnia 29.06.2017 r. zakwalifikowała kandydaturę pana dr. Mieczysława Kozłowskiego do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Warsztacie Technik Odlewnictwa Artystycznego w Zakładzie Technik Rzeźbiarskich.

Roztrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ RZEŹBY

Wybrany kandydat: dr Zbigniew Piotr Lorek

Uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa z dnia 29.06.2017 r. zakwalifikowała kandydaturę pana dr. Zbigniewa Piotra Lorka do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Warsztacie Technik Ceramicznych w Zakładzie Technik Rzeźbiarskich.

Roztrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr Łukasz Kosela

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta prowadzącego Pracownię Brył i Płaszczyzn w Katedrze Badań Mediów pana dr. Łukasza Koselę.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr hab. Maria Pyrlik

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta prowadzącego Pracownię Fotografii Eksperymentalnej w Katedrze Badań Mediów panią dr hab. Marię Pyrlik.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr Katarzyna Stanny

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Pracowni Obrazowania dla Mediów w Katedrze Badań Mediów panią dr Katarzynę Stanny.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr Izabela Maciusowicz

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta (stanowisko 2) w zakładzie Rejestracji i Przetwarzania Obrazu i Dźwięku panią dr Izabelę Maciusowicz.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: ASYSTENT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr Piotr Piwocki

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Tekstu w Katedrze Przestrzeni Wirtualnej Mediów pana dr. Piotra Piwockiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr hab. Mariusz Wideryński

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prowadzącego Pracownię Zastosowań Fotografii w Katedrze Koncepcji Mediów pana dr. hab. Mariusza Wideryńskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr hab. Witold Krassowski

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego prowadzącego Pracownię Fotografii Społecznej w Katedrze Badań Mediów pana dr. hab. Witolda Krassowskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: prof. Prot Jarnuszkiewicz

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prowadzącego Pracownię Relacji Wizualnych w Katedrze Działań Mediów pana prof. Prota Jarnuszkiewicza.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: prof. Włodzimierz Szymański

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prowadzącego Pracownię Alternatywnego Obrazowania w Katedrze Działań Mediów pana prof. Włodzimierza Szymańskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: prof. Krzysztof Olszewski

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prowadzącego Pracownię Komunikacji Intermedialnej w Katedrze Koncepcji Mediów pana prof. Krzysztofa Olszewskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr Piotr Kucia

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta (stanowisko 1) w Zakładzie Rejestracji i Przetwarzania Obrazu o Dźwięku pana dr. Piotra Kucię.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: dr hab. Paweł Susid

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta prowadzącego Pracownię Koncepcji Obrazu w Katedrze Koncepcji Mediów pana dr. hab. Pawła Susida.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

Wybrany kandydat: prof. Apoloniusz Węgłowski

Uzasadnienie wyboru:W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja konkursowa jednogłośnie zarekomendowała do zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prowadzącego Pracownię Światła i Koloru w Katedrze Badań Mediów pana prof. Apoloniusza Węgłowskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Wybrany kandydat: prof. Magdalena Raszewska

Uzasadnienie wyboru: W dniu 21.06.2017 roku Komisja Konkursowa Wydziału Scenografii zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w dziedzinie historii teatru w Katedrze Projektowania Scenografii Filmowej i Telewizyjnej panią prof. Magdalenę Raszewską.

WS-rozstrzygnięcie

 

Stanowisko: ADIUNKT

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW

ZAMKNIĘCIE KONKURSU

W dniu 13 czerwca 2017 roku Dziekan Wydziału Sztuki Mediów z powodu braku zgłoszeń dokonał zamknięcie konkursu na stanowisko Adiunkta prowadzącego Pracownię 3D i Zderzeń Wirtualnych w Katedrze Przestrzeni Wirtualnej Mediów.

WSM - zamkniecie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: prof. Stanisław Andrzejewski

Uzasadnienie wyboru: W dniu 31.05.2017 roku Komisja Konkursowa Wydziału Architektury Wnętrz zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego prowadzącego Pracownię Tkaniny w Architekturze w Katedrze Ogólnoplastycznej pana prof. Stanisława Andrzejewskiego.

WA-Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Wybrany kandydat: prof. Piotr Jaworowski

Uzasadnienie wyboru: W dniu 31.05.2017 roku Komisja Konkursowa Wydziału Architektury Wnętrz zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego prowadzącego II Pracownię Komunikacji Wizualnej w Katedrze Wystawiennictwa i Komunikacji  Wizualnej pana prof. Piotra Jaworowskiego.

WA-Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR ZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ WZORNICTWA

Wybrany kandydat: prof. Wojciech Małolepszy

Uzasadnienie wyboru: W dniu 17.05.2017 roku Komisja Konkursowa Wydziału Wzornictwa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko profesora zwyczajnego w Pracowni Podstaw Projektowania 2 Katedry Podstaw projektowania pana prof. Wojciecha Małolepszego.

WW-rozstrzygnięcie

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Wybrany kandydat: dr hab. Dorota Kołodyńska

Uzasadnienie wyboru: W dniu 09.05.2017 roku Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Projektowania Kostiumu panią dr hab. Dorotę Kołodyńską.

WS - rozstrzygnięcie - Pracownia Projektowania Kostiumu

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Wybrany kandydat: dr hab. Tomasz Myjak

Uzasadnienie wyboru: W dniu 09.05.2017 roku Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Malarstwa i Rysunku pana dr hab. Tomasza Myjaka.

Rzostrzygnięcie -Pracownia Malarstwa i Rysunku

 

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ SCENOGRAFII

Wybrany kandydat: dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek

Uzasadnienie wyboru: W dniu 09.05.2017 roku Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego panią dr hab. Katarzynę Proniewską-Mazurek.

Rozstrzygnięcie - Pracownia Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego

 

Stanowisko: PROWADZĄCY PRACOWNIĘ

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ GRAFIKI

Wybrany kandydat: prof. dr hab. Agnieszka Cieślińska-Kawecka

Uzasadnienie wyboru: W dniu 27.04.2017 roku Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko prowadzącego Dyplomującą Pracownię Grafiki Warsztatowej panią prof. dr hab. Agnieszkę Cieślińską-Kawecką.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Stanowisko: PROFESOR NADZWYCZAJNY

Miejsce Pracy: WYDZIAŁ MALARSTWA

Wybrany kandydat: dr hab. Antoni Starowieyski

Uzasadnienie wyboru: W dniu 06.04.2017 roku Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Antoniego Starowieyskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

 

stanowisko: ADIUNKT

miejsce pracy: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

wybrany kandydat: dr Luiza Nader

uzasadnienie wyboru: W dniu 20 marca 2017 roku Komisja Konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr Luizę Nader.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

 

stanowisko: Kierownik

miejsce pracy: Dział Współpracy Zewnętrznej

wybrany kandydat:  dr Joanna Szymoniczek

uzasadnienie wyboru: W dniu 31 stycznia 2017 roku komisja konkursowa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko Kierownika Działu Współpracy Zewnętrznej panią dr Joannę Szymoniczek.

Rozstrzygnięcie Kierownik DWZ

 

stanowisko: Dyrektor

miejsce pracy: Biblioteka Główna

wybrany kandydat:  dr Włodzimierz Daszewski

uzasadnienie wyboru: W dniu 30 stycznia 2017 roku komisja konkursowa  zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Biblioteki Głównej pana dr Włodzimierza Daszewskiego.

Rozstrzygnięcie Dyrektor Biblioteki

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Wzornictwa

wybrany kandydat:  mgr Andrzej Różycki

uzasadnienie wyboru: W dniu 7 marca 2017 roku komisja konkursowa Wydziału Wzornictwa zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko asystenta w Pracowni Podstaw Projektowania nr 1 Katedry Podstaw Projektowania Wydziału Wzornictwa pana mgr Andrzeja Różyckiego.

WW-rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

wybrany kandydat:  dr Ewa Kociszewska

uzasadnienie wyboru: W dniu 20 lutego 2017 roku komisja konkursowa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Sztuki i Teorii Kultury  panią dr Ewę Kociszewską.

WZKW - rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

wybrany kandydat:  dr Jakub Szreder

uzasadnienie wyboru: W dniu 2 lutego 2017 roku komisja konkursowa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Katedrze Kultury miejsca  pana dr Jakuba Szredera

Rozstrzygnięcie -WZKW-adiunkt

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Grafiki

wybrany kandydat:  dr Magdalena Boffito

uzasadnienie wyboru: W dniu 30 stycznia 2017 roku komisja konkursowa Wydziału Grafiki zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Pracowni Litografii dla studentów I - V roku  panią dr Magdalenę Boffito.

Rozstrzygnięcie -WG-adiunkt-prac.lit

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Grafiki

wybrany kandydat:  dr Przemysław Adamski

uzasadnienie wyboru: W dniu 30 stycznia 2017 roku komisja konkursowa Wydziału Grafiki zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Pracowni Filmu Animowanego dla studentów III- V roku  pana dr Przemysława Adamskiego.

Rozstrzygnięcie - WG-adiunkt-prac.film

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Grafiki

wybrany kandydat:  dr Stanisław Wójcik

uzasadnienie wyboru: W dniu 30 stycznia 2017 roku komisja konkursowa Wydziału Grafiki zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Pracowni Malarstwa dla studentów II - IV roku  pana dr Stanisława Wójcika.

Rozstrzygnięcie - WG-Adiunkt-prac.Malar.

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Grafiki

wybrany kandydat:  dr hab. Anna Klonowska

uzasadnienie wyboru: W dniu 21 grudnia 2016 roku komisja konkursowa Wydziału Grafiki zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Rysunku dla studentów II - IV roku w Katedrze Malarstwa i Rysunku panią dr hab Annę Klonowską.

WG-rozstrzygnięcie-prof.nadzw

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Grafiki

wybrany kandydat:  konkurs zamknięty

uzasadnienie wyboru: Dziekan Wydziału Grafiki w dniu 10 listopada z powodu braku zgłoszeń dokonał zamknięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Malarstwa w Katedrze Malarstwa i Rysunku.

wg-zamkniecie-konkursu

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Grafiki

wybrany kandydat: dr hab Krzysztof Jabłonowski

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Grafiki w dniu 23.11.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Pracowni Podstaw Fotografii dla studentów I-II roku w Katedrze Multimediów  pana dr hab. Krzysztofa Jabłonowskiego.

wg-rozstrzygniecie-prac-podst-fotografii

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Grafiki

wybrany kandydat: dr hab Piotr Welk

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Grafiki w dniu 23.11.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w  Pracowni Technik Komputerowych dla studentów I - IV roku Katedrze Multimediów  pana dr hab. Piotra Welka.

wg-rozstrzygniecie-prac-tech-komp

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Malarstwa

wybrany kandydat: mgr Michał Szuszkiewicz

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Malarstwa w dniu 24.11.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w I Pracowni Rysunku dla studentów I roku w Katedrze Malarstwa i Rysunku dla studentów I roku  pana mgr Michała Szuszkiewicza.

wm-rozstrzygniecie-asystent

 

stanowisko: Wykładowca

miejsce pracy: Wydział Architektury Wnętrz

wybrany kandydat: mgr inż Iwona Cała

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Architektury Wnętrz w dniu 24.10.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Pracowni Projektowania Architektonicznego w Katedrze Architektury i Budownictwa  panią mgr inż Iwonę Całą.

WAW-rozstrzygniecie-wykladowca

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Malarstwa

wybrany kandydat: dr hab. Antoni Starowieyski

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Malarstwa w dniu 21.10.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w II Pracowni Rysunku w Katedrze Malarstwa i rysunku dla studentów I roku pana dr hab. Antoniego Starowieyskiego.

WM-rozstrzygniecie-prof-nadzw

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Scenografii

wybrany kandydat: mgr Jędrzej Skajster

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Scenografii w dniu 10.10.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Projektowania Scenografii Teatru i Opery w Katedrze Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej pana mgr Jędrzeja Skajstera.

WS-rozstrzygniecie-Katedra Projektowania Scen.Teatralnej i Operowej

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Architektury Wnętrz

wybrany kandydat: mgr Anna Skołożyńska-Cieciera

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Architektury Wnętrz w dniu 06.10.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Wystawiennictwa w Katedrze Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej panią mgr Annę Skołożyńską-Ciecierę.

waw-rozstrzygniecie-kated-wystawienni-i-komunika-wizualnej

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Grafiki

wybrany kandydat: mgr Aleksandra Owczarek

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Grafiki w dniu 04.10.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Dyplomującej Pracowni Grafiki Warsztatowej dla studentów III - V roku w Katedrze Grafiki Warsztatowej panią mgr Aleksandrę Owczarek.

WG-rozstrzygniecie - Katedra Grafiki Warsztatowej

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Wzornictwa

wybrany kandydat: dr hab. Paweł Kowalewski

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Wzornictwa w dniu 29.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Pracowni budowania Marki (Pracownia Reklamy) Wydziału Wzornictwa pana dr hab. Pawła Kowalewskiego.

WW-rozstrzygniecie-prac-budowania-marki

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Malarstwa

wybrany kandydat: mgr Marcin Kozłowski

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Malarstwa w dniu 29.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Rysunku dla studentów I roku Wydziału Malarstwa pana mgr Marcina Kozłowskiego.

WM-rozstrzygniecie-prac-rysunku-dla-i-roku

 

stanowisko: Prowadzący Pracownię

miejsce pracy: Wydział Rzeźby

wybrany kandydat: dr hab. Grzegorz Witek

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Rzeźby w dniu 30.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku prowadzącego Pracownię Rzeźby dla I-go roku Wydziału Rzeźby pana dr hab. Grzegorza Witka.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

wybrany kandydat: mgr Jan Andrzejewski

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału KiRDS w dniu 28.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby drewnianej Polichromowanej pana mgr Jana Andrzejewskiego.

WKiRDS-rozstrzygniecie-asystent-k-konserw-i-restaur-malarstwa-na-podlo-ruchomych-i-rzezby-polichrom

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Wzornictwa

wybrany kandydat: mgr Jakub Jezierski

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Wzornictwa w dniu 27.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej Wydziału Wzornictwa pana mgr Jakuba Jezierskiego.

WW-rozstrzygniecie-pracownia-podstaw-komunikacji-wizualnej

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Wzornictwa

wybrany kandydat: Bartłomiej Mejor

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Wzornictwa w dniu 29.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Ceramiki Wydziału Wzornictwa pana Bartłomieja Mejora.

WW-rozstrzygniecie-pracownia-ceramiki

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Wzornictwa

wybrany kandydat: mgr Maciej Stefański

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Wzornictwa w dniu 29.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Projektowania nr 2 Wydziału Wzornictwa pana mgr Macieja Stefańskiego.

WW-rozstrzygniecie-asystent-pracownia-projektowa-nr-2

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Wzornictwa

wybrany kandydat: Paweł Grobelny

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Wzornictwa w dniu 29.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Projektowania nr 7 Wydziału Wzornictwa pana Pawła Grobelnego.

WW-rozstrzygniecie-pracownia-nr-7

 

stanowisko: Profesor Nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Malarstwa

wybrany kandydat: dr hab. Michał Borys

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Malarstwa w dniu 29.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku Profesora Nadzwyczajnego w VI Pracowni Rysunku dla studentów od II do V roku w Katedrze Rysunku dla studentów od II-V roku pana dr. hab. Michała Borysa.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Architektury Wnętrz

wybrany kandydat: mgr Anna Egert

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Architektury Wnętrz w dniu 23.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Projektowania Architektonicznego I w Katedrze Architektury i Budownictwa panią mgr Annę Egert.

AW-rozstrzygniecie-pracownia-projekt-architektonicznego-I

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Architektury Wnętrz

wybrany kandydat: dr Jarosław Garkowienko

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Architektury Wnętrz w dniu 23.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku adiunkta prowadzącego przedmiot Konstrukcja i Forma w Katedrze Podstaw Projektowania pana dr Jarosława Garkowienkę.

AW-rozstrzygniecie-konstrukcja-i-forma

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Architektury Wnętrz

wybrany kandydat: mgr Maciej Jelski

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Architektury Wnętrz w dniu 23.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Projektowania Mebla II w Katedrze Projektowania Wnętrz i Mebli pana mgr Macieja Jelskiego.

AW-rozstrzygniecie-pracownia-projektowania-mebla-II

 

stanowisko: Prowadzący Pracownię

miejsce pracy: Wydział Architektury Wnętrz

wybrany kandydat: dr hab. Barbara Kowalewska

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Architektury Wnętrz w dniu 23.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku Prowadzącego Pracownię Wystawiennictwa w Katedrze Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej panią dr hab. Barbarę Kowalewską.

AW-rozstrzygniecie-pracownia-wystawiennictwa

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Architektury Wnętrz

wybrany kandydat: mgr Jan Gronkiewicz

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Architektury Wnętrz w dniu 23.09.2016 roku zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Detal Miasta w Katedrze Architektury i Budownictwa pana mgr Jana Gronkiewicza.

AW-rozstrzygniecie-pracownia-detal-miasta

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Architektury Wnętrz

wybrany kandydat: mgr Kamil Krasuski

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Architektury Wnętrz zakwalifikowała do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Pracowni Projektowania Wnętrz I w Katedrze Projektowania Wnętrz i Mebli pana mgr Kamila Krasuskiego.

AW-rozstrzygniecie-pracownia-projektowania-wnetrz I

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

wybrany kandydat: mgr Joanna Kusiak

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dnia 19.09.2016 zakwalifikowała kandydatury mgr Joanny Kusiak na stanowiska asystenta w Katedrze Kultury Miejsca.

WZKW-rozstrzygniecie-konkursu-asystent

 

stanowisko: Asystent (2 stanowiska)

miejsce pracy: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

wybrany kandydat: mgr Łukasz Izert i mgr Jakub Mazurkiewicz

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dnia 14.09.2016 zakwalifikowała kandydatury mgr Łukasza Izerta i mgr Jakuba Mazurkiewicza na stanowiska asystentów w Pracowni Plastyki.

WZKW-rozstrzygniecie-asystent-2-prac-plastyki

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Rzeźby

wybrany kandydat: dr Andrzej Kokosza

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Rzeźby dnia 14.09.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr Andrzeja Kokoszy na stanowisko adiunkta w Pracowni Gościnnej w  Katedrze Działań Przestrzennych.

WR-Rozstrzygniecie -adiunkt-katedra-dzialan-przestrzennych

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Rzeźby

wybrany kandydat: dr Andrzej Sołyga

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Rzeźby dnia 14.09.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr Andrzeja Sołygi  na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Rzeźby w Architekturze w  Katedrze Działań Przestrzennych.

WR-rozstrzygniecie -prof-nadzw-katedra-dzialan-przestrzennych

 

stanowisko: Profesor zwyczajny

miejsce pracy: Wydział Rzeźby

wybrany kandydat: prof. Mariusz Woszczyński

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Rzeźby dnia 14.09.2016 zakwalifikowała kandydaturę prof. Mariusza Woszczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w  Pracowni Rysunku i Malarstwa w Katedrze Rysunku i Malarstwa.

WR-rozstrzygniecie-prof-zwycz-katedra-rysunku-i-malarstwa

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Wzornictwa

wybrany kandydat: dr Bartosz Piotrowski

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Wzornictwa dnia 28.06.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr Bartosza Piotrowskiego na stanowisko adiunkta w  Katedrze Projektowania.

WW - rozstrzynięcie - adiunkt-Katedra Projekt

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Malarstwa

wybrany kandydat: prof. Wojciech Zubala

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Malarstwa dnia 27.06.2016 zakwalifikowała kandydaturę prof. Wojciecha Zubali na stanowisko profesora nadzwyczajnego w  Katedrze Malarstwa w II Pracowni Malarstwa dla Studentów II - V roku.

WM- rozstrzygnięcie

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Grafiki

wybrany kandydat: dr hab. Piotr Siwczuk

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Grafiki dnia 21.06.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr hab. Piotra Siwczuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w  Katedrze Malarstwa i Rysunku  w Pracowni Rysunku dla Studentów I roku.

Rozstrzygnięcie-WG-prac. rysunku dla I roku

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Grafiki

wybrany kandydat: dr hab. Grażyna Lange

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Grafiki dnia 21.06.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr hab. Grażyny Lange na stanowisko profesora nadzwyczajnego w  Katedrze Książki i Ilustracji w Pracowni Ilustracji.

Rozstrzygnięcie-WG-prac.ilustracji

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Grafiki

wybrany kandydat: dr Mariusz Filipowicz

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Grafiki dnia 21.06.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr Mariusza Filipowicza na stanowisko adiunkta w  Katedrze Multimediów  w Pracowni Podstaw Fotografii dla Studentów I - II roku.

Rozstrzygnięcie-WG-prac. podstaw fotografii dla studentów I-II roku

 

stanowisko: Wykładowca

miejsce pracy: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

wybrany kandydat: mgr Zofia Koss

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dnia 06.06.2016 zakwalifikowała kandydaturę mgr Zofii Koss na stanowisko wykładowcy w  Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki w Pracowni Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Rękopisów.

Rozstrzygnięcie-WKiRDS-wykładowca

 

stanowisko: Wykładowca

miejsce pracy: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

wybrany kandydat: mgr Kinga Lubarska

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dnia 06.06.2016 zakwalifikowała kandydaturę mgr Kingi Lubarskiej  na stanowisko wykładowcy w  Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego w pracowni Technik i Technologii Malarstwa Ściennego.

Rozstrzygnięcie konkursu - W. KiRDS-wykładowca

 

stanowisko: Profesor zwyczajny

miejsce pracy: Wydział Zarządzania Kultura Wizualną

wybrany kandydat: prof. Eugeniusz Cezary Król

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dnia 06.06.2016 zakwalifikowała kandydaturę prof. Eugeniusza Cezarego Króla  na stanowisko profesora zwyczajnego w  Katedrze Historii Sztuki i Teorii Kultury.

Rozstrzygnięcie WZKW-prof.zwycz

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Zarządzania Kultura Wizualną

wybrany kandydat: dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dnia 06.06.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr hab Jana Stanisława Wojciechowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w  Katedrze Historii Sztuki i Teorii Kultury.

Rozstrzygnięcie - prof.nadzw.

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Zarządzania Kultura Wizualną

wybrany kandydat: dr Paweł Ignaczak

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dnia 16.05.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr Pawła Ignaczaka na stanowisko adiunkta w  Katedrze Historii i Teorii Sztuki.

Rozstrzygnięcie konkursu - adiunkt - Katedra Historii i Teorii Sztuki

 

stanowisko: Profesor zwyczajny

miejsce pracy: Wydział Zarządzania Kultura Wizualną

wybrany kandydat: prof. Marek Dzienkiewicz

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dnia 16.05.2016 zakwalifikowała kandydaturę prof. Marka Dzienkiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego w  Pracowni Plastyki.

Rozstrzygnięcie konkursu -  profesor zwyczajny - Pracownia Plastyki

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

wybrany kandydat: dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dnia 31.03.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr hab Zuzanny Tomaś-Krynickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ogólnoplastycznej w Pracowni Malarstwa.

Rozstrzygnięcie konkursu - Pracownia Malarstwa

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

wybrany kandydat: dr hab. Anna Dorota Potocka

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki dnia 31.03.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr hab. Anna Dorota Potocka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych.

Rozstrzygnięcie konkursu - Pracownia Konserwacji i restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

wybrany kandydat: mgr Łukasz Zedlewski

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 31.03.2016 zakwalifikowała kandydaturę mgr Łukasza Zedlewskiego na stanowisko asystenta w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego w Pracowni Malarstwa i rysunku dla I roku.

 

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

wybrany kandydat: dr Maria Rudzka

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną dnia 21.03.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr Marii Rudzkiej na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Sztuki i Teorii Kultury.

Rozstrzygnięcie konkursu - adiunkt Katedra Historii Sztuki i Teorii Kultury

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Malarstwa, V Pracownia Malarstwa dla studentów od II do V roku

wybrany kandydat: dr Paweł Nocuń

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Malarstwa dnia 18.02.2016 zakwalifikowała kandydaturę dr Pawła Nocunia na stanowisko adiunkta w  V Pracowni Malarstwa dla studentów od II do V roku.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Profesor zwyczajny

miejsce pracy: Wydział Malarstwa, VI Pracownia Rysunku dla studentów od II do V roku

wybrany kandydat: prof. Wojciech Zubala

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Malarstwa dnia 18.02.2016 zakwalifikowała kandydaturę prof. Wojciecha Zubali na stanowisko profesora zwyczajnego w VI Pracowni Rysunku dla studentów od II do V roku.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną – Pracownia Plastyki

wybrany kandydat: mgr Łukasz Izert

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Zarządzania Kulturą Wizualną dnia 03.02.2016 zakwalifikowała kandydaturę mgr. Łukasza Izerta na stanowisko asystenta w Pracowni Plastyki.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną – Pracownia Plastyki

wybrany kandydat: mgr Jakub Mazurkiewicz

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Zarządzania Kulturą Wizualną dnia 03.02.2016 zakwalifikowała kandydaturę mgr. Jakuba Mazurkiewicza na stanowisko asystenta w Pracowni Plastyki.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Profesor zwyczajny

miejsce pracy: Wydział Wzornictwa – Katedra Podstaw Projektowania

wybrany kandydat: prof. zw. Marek Stańczyk

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Wzornictwa protokołem z dnia 18 grudnia 2015 zakwalifikowała kandydaturę prof. zw. Marka Stańczyka na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Podstaw Projektowania.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Rzeźby – Katedra  Rzeźby

wybrany kandydat: mgr Bartosz Sandecki

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Rzeźby protokołem z dnia 23 listopada 2015 zakwalifikowała kandydaturę mgr. Bartosza Sandeckiego na stanowisko asystenta w Pracowni Rzeźby, w Katedrze Rzeźby.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Prowadzący pracownię

miejsce pracy: Wydział Scenografii – Wydziałowa Pracownia Rysunku i Malarstwa

wybrany kandydat: dr hab. Tomasz Myjak

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Scenografii protokołem z dnia 30 października 2015 zakwalifikowała kandydaturę dr. hab. Tomasza Myjaka na stanowisko prowadzącego Wydziałową Pracownię Rysunku i Malarstwa.

Roztrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Wykładowca

miejsce pracy: Wydział Grafiki - Katedra Multimediów

wybrany kandydat: mgr Paulina Buźniak

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 roku zakwalifikowała na stanowisko wykładowcy w Katedrze Multimediów na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie mgr Paulinę Buźniak.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Grafiki - Katedra Grafiki Warsztatowej

wybrany kandydat: mgr Aleksandra Owczarek

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 roku zakwalifikowała na stanowisko asystenta w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie mgr Aleksandrę Owczarek.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Scenografii - Katedra Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej

wybrany kandydat: dr hab. Marek Chowaniec

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Scenografii protokołem z dnia 30 października 2015 zakwalifikowała kandydaturę dr. hab. Marka Chowańca na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Profesor zwyczajny

miejsce pracy: Wydział Scenografii - Katedra Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej

wybrany kandydat: prof. dr hab. Leszek Mądzik

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Scenografii protokołem z dnia 30 października 2015 zakwalifikowała kandydaturę prof. dr. hab. Leszka Mądzika na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Asystent

miejsce pracy: Wydział Scenografii - Katedra Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej

wybrany kandydat: mgr Jędrzej Skajster

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Scenografii protokołem z dnia 30 października 2015 zakwalifikowała kandydaturę mgr. Jęrzeja Skajstera na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Adiunkt

miejsce pracy: Wydział Scenografii - Katedra Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej

wybrany kandydat: dr Ewa Kochańska

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Scenografii protokołem z dnia 30 października 2015 zakwalifikowała kandydaturę dr Ewy Kochańskiej na stanowisko adiunkta w Katedrze Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej.

Rozstrzygnięcie konkursu

 

stanowisko: Profesor nadzwyczajny

miejsce pracy: Wydział Scenografii - Katedra Projektowania Scenografii Filmowej i Telewizyjnej

wybrany kandydat: dr Ewa Braun

uzasadnienie wyboru: Komisja Konkursowa Wydziału  Scenografii protokołem z dnia 30 października 2015 zakwalifikowała kandydaturę dr Ewy Braun na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Projektowania Scenografii Filmowej i Telewizyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu