Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

DZIAŁ OBSŁUGI BADAŃ, NAUKI I DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Kierownik dr Joanna Szymoniczek

ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
Pałac Czapskich
pokój nr 221

tel.: (22) 827 21 99, (22) 320 02 06
e-mail: joanna.szymoniczek@asp.waw.pl

Pracownicy Działu

Marta Dziurzyńska
e-mail: marta.dziurzynska@asp.waw.pl

Kalina Jaskólska - Gedevanidze 
e-mail: kalina.jaskolska-gedevanidze@asp.waw.pl

Ewa Kołodziejska - Fuentes
e-mail: ewa.kolodziejska@asp.waw.pl

Sekcja Wydawnicza

Piotr Szymor
Katarzyna Olesińska

tel.: (22) 320 02 39
e-mail: sekcjawydawnicza@asp.waw.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 5,
00-068 Warszawa

Dystrybucja

Maryla Ścibor - Marchocka
tel.: 502 549 834, 508 463 180
e-mail: dystrybucja@asp.waw.pl

adres magazynu: Wybrzeże Kościuszkowskie 37A/1
wejście przez bramę Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki