Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

DZIAŁ ARTYSTYCZNO – BADAWCZY

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, 00-379 Warszawa
tel. (22) 827 21 99

 

Kierownik: dr Joanna Szymoniczek
e-mail: joanna.szymoniczek@asp.waw.pl

 

Marcin Maciejowski
e-mail: marcin.maciejowski@asp.waw.pl
Ewa Kołodziejska
e-mail: ewa.kolodziejska@asp.waw.pl
Marta Dziurzyńska
e-mail: marta.dziurzynska@asp.waw.pl
Kalina Jaskólska-Gedevanidze
e-mail: kalina.jaskolska-gedevanidze@asp.waw.pl