Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

REKTORAT

Kierownik: Agnieszka Kuzło
tel. (22) 826-21-14
e-mail: rektorat@asp.waw.pl

 

Sekretariat JM Rektora prof. Błażeja Ostoja Lniskiego mieści się na parterze budynku.
Dane do kontaktu:
– adres mailowy: rektor@asp.waw.pl,
– tel. 22 826 19 72
– dyżur JM Rektora: poniedziałek godz. 12.00 – 14.00
Sekretariat obsługuje Sylwia Wangryn.

 

Sekretariat prof. Prota Jarnuszkiewicza – prorektora ds. współpracy zewnętrznej i promocji mieści się na parterze budynku.
Dane do kontaktu:
– adres mailowy: prorektor.wspolpraca@asp.waw.pl,
– tel. 22 826 19 72
– dyżur Prorektora: czwartek godz. 12.00 – 14.00
Sekretariat obsługuje Izabela Ziółkiewicz.

 

Sekretariat dr hab. Barbary Kowalewskiej, prof. Uczelni – prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia mieści się na I piętrze budynku.
Dane do kontaktu:
– adres mailowy: prorektor.studenci@asp.waw.pl,
– tel. 22 826 21 14
– dyżur Prorektora: czwartek godz. 10.00 – 12.00
Sekretariat obsługuje Ewa Troć.

 

Sekretariat dr. hab. Jacka Martusewicza, prof. Uczelni – prorektora ds. naukowych mieści się na I piętrze budynku.
Dane do kontaktu:
– adres mailowy: prorektor.nauka@asp.waw.pl,
– tel. 22 826 21 14
– dyżur Prorektora: czwartek godz. 10.00 – 12.00
Sekretariat obsługuje Anna Chojnacka.

 

Biuro rektora – zapewniające obsługę organów kolegialnych Uczelni (Senat ASP w Warszawie, Rada Uczelni ASP w Warszawie) oraz Kolegium rektorskiego, Komisji Senackich, Uczelnianej Komisji Wyborczej i innych zadań zleconych przez Rektora, mieści się na I piętrze budynku.
Dane do kontaktu:
– adres mailowy: rektorat@asp.waw.pl
– tel. 22 826 21 14
Biuro obsługują Anna Chojnacka, Agnieszka Kuzło, Ewa Troć.