Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

REKTORAT

Kierownik: Agnieszka Kuzło
tel. (22) 826-19-72, (22) 826-21-14
fax. (22) 320–02–14
e-mail: rektorat@asp.waw.pl

 

Informujemy, że tymczasowa siedziba Rektoratu mieści się w Galerii Salon ASP (ul. Krakowskie Przedmieście 5, wejście od ul. Traugutta).
 
W związku z Zarządzeniem Rektora nr 23/2020 dotyczącym ograniczenia funkcjonowania Uczelni do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
kontakt z Rektoratem możliwy wyłącznie drogą mailową.