Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Międzyzakładowa Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza PAN / ASP

Międzyzakładowa Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza PAN / ASP w Warszawie zrzesza pracownice i pracowników instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. OZZ Inicjatywa Pracownicza to oddolny, samorządny związek zawodowy, założony z inicjatywy pracowników zakładów Cegielskiego w Poznaniu i lokalnych ruchów społecznych. Inicjatywa Pracownicza jest organizacją dobrowolną, gdzie los członka związku zależy od zaangażowania innych i odwrotnie.