Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Newsletter 1/2020

 

Raport kwartalny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

wrzesień-listopad 2020 r.

 
Szanowni Państwo,
jest mi niezwykle miło, że mogę przedstawić sprawozdanie o najistotniejszych kwestiach, którymi zajmował się zespół rektorski w pierwszym kwartale swojej działalności, czyli od początku września do końca listopada bieżącego roku.
 
Do komunikowania się z Państwem wybraliśmy formę newslettera podzielonego na cztery działy: Nauka, Promocja i Współpraca, Studentki i Studenci, Administracja. W każdym z nich znajdą Państwo opis najważniejszych osiągnięć, które chcieliśmy Państwu zaprezentować.
 
Staraliśmy się wzbogacić informacje dodatkowymi materiałami – hiperlinkami, fotografiami oraz ilustracjami wykonanymi specjalnie na tę okazję.

Mamy nadzieję, że taka forma kwartalnych raportów zyska Państwa uznanie i przybliży Państwu zarówno aktywność naszego zespołu, jak i strategię dynamicznego rozwoju Akademii.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i wraz z całym zespołem rektorskim pozostaję do Państwa dyspozycji.

prof. Błażej Ostoja Lniski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Nauka

CHANGE – Cultural Heritage Analysis for New Generations

W październiku odbyło się posiedzenie Rady Naukowej unijnego projektu CHANGE realizowanego w ramach działań programu Maria Skłodowska-Curie – Horyzont 2020. ASP w Warszawie należy do grona 18 instytucji, których celem jest wypromowanie 15 międzynarodowych doktoratów dotyczących badania i dokumentowania dziedzictwa kulturowego z myślą o przyszłych pokoleniach.  Więcej

Konsorcjum DARIAH-PL
 
ASP w Warszawie jest członkiem prestiżowego, liczącego 18 członków konsorcjum, realizującego projekt „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”. W listopadzie, konsorcjum, jako jeden z ośmiu podmiotów, otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 działanie 4.2. Więcej
MIK – współpraca amerykańsko-polska w katedrze Notre Dame w Paryżu
MIK zaproszono do współpracy partnerskiej z Firmą G.C. Laser Systems Inc. produkującą opatentowane systemy laserowe. Celem było ustalenie optymalnej metody usuwania nawarstwień powstałych na murach katedry Notre Dame w wyniku pożaru dachu. Próby czyszczenia na różnych elewacjach i powierzchniach katedry przeprowadzono w listopadzie. Więcej

Środki na zadania badawcze

W 2020 roku środki na zadania badawcze prowadzone na wydziałach ASP w Warszawie zostały przydzielone w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym. Realizację projektów badawczych będzie wspierał Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji, gdyż rok 2021 jest bardzo ważny – zamyka okres działalności Akademii, który zostanie poddany ocenie ewaluacyjnej. 

Powstał Dział Ewaluacji

W dniu 30 listopada JM Rektor ASP w Warszawie prof. Błażej Ostoja Lniski powołał Dział Ewaluacji podlegający Pełnomocnikowi Rektora ds. ewaluacji. Głównym zadaniem nowo powołanej jednostki administracyjnej jest koordynacja działań w zakresie przygotowania Uczelni do ewaluacji jakości działalności naukowej obejmującej lata 2017–2021. Więcej

 

Promocja i współpraca

 
ONLINE 2020 Wystawa prac studentek i studentów ASP w Warszawie
Na stronie internetowej ONLINE 2020 zaprezentowano działania artystyczne studentek i studentów w kontekście systemowej wizji programu dydaktycznego. Celem projektu było przedstawienie zagadnień, którymi studentki i studenci zajmują się podczas poszczególnych lat studiów i które mają wpływ na indywidualny rozwój wrażliwości artystycznej. Więcej
Spotkanie Rektorów Uczelni Publicznych
 
We wrześniu ASP w Warszawie wraz z MNiSW zorganizowała „Spotkanie Rektorów Uczelni Publicznych wybranych na kadencję 2020–2024”. Wydarzenie miało formułę hybrydową – konferencja stacjonarna z udziałem gości była transmitowana online do blisko 150 zarejestrowanych uczestniczek i uczestników majacych możliwość aktywnego udziału w dyskusjach. Więcej
Spotkanie Rektorów i Kanclerzy Uczelni Artystycznych
 
Także we wrześniu w ASP odbyło się coroczne „Spotkanie Rektorów i Kanclerzy Uczelni Artystycznych” z udziałem przedstawicielek i przedstawicieli 19 uczelni artystycznych. Omawiano działalność Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Doskonałości Naukowej i Polskiej Komisji Akredytacyjnej, debatowano na temat kultury, szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. Więcej
Benefis prof. Adama Myjaka
 
W dniu 25 września, w Domu Plenerowym ASP w Dłużewie, odbył się benefis prof. Adama Myjaka, poświęcony jego pracy artystycznej oraz długoletniemu kierowaniu Akademią. Z tej okazji został przygotowany wspomnieniowy film dla Profesora. W programie znalazły się też wykłady znamienitych gości, między innymi pana Janusza Zaorskiego oraz koncert.
Filmy prezentujące sylwetki w projekcie „Matki Niepodległości”
 
Przygotowano krótkie filmy do wystawy „Matki Niepodległości” prezentującej w formie plakatów sylwetki 40 polskich artystek z ostatniego stulecia. W filmach autorki plakatów – studentki i doktorantki ASP w Warszawie – opowiadają o swojej pracy w ramach projektu, roli kobiet w sztuce i wybitnych kobiecych osobowościach w Akademii. Więcej

Międzynarodowy konkurs na plakat dla studentów szkół artystycznych – wystawa

W dniu 24 października, na dziedzińcu Centrum Praskiego Koneser, otwarto wystawę plakatów wybranych w międzynarodowym konkursie dla studentek i studentów szkół artystycznych, zorganizowanym pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO
w ramach 27. MBP w Warszawie. Można było obejrzeć 98 prac zaprojektowanych przez uczestniczki i uczestników z całego świata. Więcej

Szkolenie z realizacji streamingu

W listopadzie zakończono szkolenia ze streamingu dla reprezentantów wszystkich wydziałów. Tematy to obsługa kamery Sony X70, miksera MiniPro oraz ich oprogramowanie. Bezpośrednie relacje przy użyciu tych urządzeń można przeprowadzać z Auli przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37/39. W celu rezerwacji sprzętu i sali prosimy o kontakt drogą mailową: aula@asp.waw.pl.

 

Studentki i Studenci

 
Wsparcie psychologiczne
 
Studia artystyczne wiążą się m.in. z silnym zaangażowaniem twórczym i emocjonalnym. Zdarza się również, że studentki i studenci zmagają się z problemami pozauczelnianymi, z którymi często zostają sami. W związku z tym od grudnia Akademia zapewnia całej społeczności akademickiej możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego.
Wsparcie finansowe
 
Studentki i studenci oraz doktorantki i doktoranci często znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W związku z tym ASP w Warszawie w tym kwartale przyznała 73 stypendia socjalne, 19 – dla osób z niepełnosprawnościami i 5 jednorazowych zapomóg. W całym roku 2020 stypendium naukowe Rektora otrzymało 167 osób. Do MKiDN skierowano 7 wniosków o stypendia artystyczne.
COVID-19. FAQ
W trosce o dobro studentek i studentów opracowano komunikat w formie pytań i odpowiedzi dotyczących prowadzenia zajęć w bieżącym roku akademickim. Zamieszczony został na stronie głównej Akademii w zakładce „Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia” i jest aktualizowany w zależności od sytuacji pandemicznej. Więcej

„Solidarni z Białorusią”

ASP w Warszawie zgłosiła się do uczestnictwa w działaniach w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią”. W geście solidarności JM Rektor prof. Błażej Ostoja Lniski spotkał się z Ambasadorem RP na Białorusi Arturem Michalskim, a Uczelnia przyjęła studentki i studentów oraz kursantów i kursantki z Białorusi oraz zapewnia im wsparcie finansowe oraz poczucie bezpieczeństwa.

Uczelnia Roku See&Say

Podczas VIII edycji Przeglądu Talentów See&Say eksperci i praktycy, reprezentujący przemysły kreatywne, konsultowali portfolia młodych twórców w różnych kategoriach sztuki. Wśród wyróżnionych są studentki i studenci oraz absolwentki i absolwenci ASP w Warszawie, która w tym roku po raz kolejny otrzymała tytuł Uczelni Roku See&Say. Więcej

 

Administracja

Nowy dziedziniec przy Krakowskim Przedmieściu

Po modernizacji dziedzińca jego głównym elementem będzie reprezentacyjna aleja łącząca bramę główną z wejściem do pałacu Czapskich. Dzięki temu ASP symbolicznie stanie się Akademią Otwartą dla warszawiaków i turystów, ważnym miejscem na kulturalnej mapie stolicy. Szacunkowa liczba osób, które będą odwiedzać przebudowany dzięki funduszom z UE pałac Czapskich, to 67 tys. rocznie.
Komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa
w pałacu Czapskich
 
Dzięki staraniom JM Rektora prof. Błażeja Ostoja Lniskiego ASP w Warszawie uzyskała dodatkowe środki w wysokości 1 mln złotych na profesjonalne wyposażenie przestrzeni biurowych w pałacu Czapskich, zapewniające pracownikom bezpieczeństwo w okresie pandemii COVID-19 oraz komfort pracy zgodny z przepisami BHP.

Dotacja z MKiDN na windy w budynkach Malarstwa i Grafiki

W dniu 3 listopada została podpisana umowa między MKiDN i ASP w Warszawie, zapewniająca dotację w wysokości 1 mln złotych na dostosowanie budynków Wydziałów Malarstwa i Grafiki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Decyzją Ministerstwa w pierwszej kolejności przyznano środki na dofinansowanie zamontowania wind w obu budynkach.

Sprzęt do pracy zdalnej za blisko 3 mln zł

Dzięki staraniom JM Rektora prof. Błażeja Ostoja Lniskiego ASP w Warszawie otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2,8 mln zł na zakup sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej w okresie pandemii COVID-19. Spośród wszystkich 19 uczelni artystycznych w Polsce Akademia uzyskała z MKiDN na ten cel największą dotację.

 
 
Facebook
Instagram
Przygotowanie: Zespół Rektorski Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Koordynacja: Prot Jarnuszkiewicz i Anna Kowalik
Ilustracje: Zuzanna Łąpieś
Redakcja: Katarzyna Olesińska
Redakcja techniczna: Aleksandra Gaj
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
tel. (22) 320-02-00
fax. (22) 320-02-14

rektorat@asp.waw.pl