Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Numer konta bankowego

Bank PEKAO S.A.
83 1240 6247 1111 0000 4974 1652

Na powyższe konto studenci dokonują opłat za:
– powtarzanie przedmiotu (dotyczy tylko studentów stacjonarnych)
– powtarzanie semestru lub roku (dotyczy tylko studentów stacjonarnych)
– wyrobienie legitymacji oraz jej duplikatu
– wyrobienie indeksu oraz jego duplikatu
– dyplom licencjacki lub magisterski
– akademik „Dziekanka”
– Studium Pedagogiczne (z dopiskiem Studium Pedagogiczne)

UWAGA!!
Czesne za studia niestacjonarne I, II, III stopnia oraz za studia podyplomowe należy wpłacać na numer konta podany w umowie.  Student studiów niestacjonarnych za powtarzanie przedmiotu, semestru bądź roku dokonuje opłaty na konto podane w umowie.