Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Doktorantów

Skład:

1. Wydział Malarstwa- prof. Joanna Gołaszewska- Przewodnicząca
2. Doktorant Wydziału Malarstwa-Karolina Lizurej
3. Wydział Grafiki-dr hab. Piotr Welk, prof. ASP- Zastępca Przewodniczącej
4. Doktorant Wydziału Grafiki- Monika Duliasz
5. Wydział Sztuki Mediów- dr hab. Maria Pyrlik
6. Wydział Rzeźby- dr Andrzej Łopiński
7. Wydział Architektury Wnętrz-dr Jarosław Radel
8. Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną- dr Filip Burno
9. Wydział Konserwacji i Restauracji DS-dr hab. Weronika Liszewska
10. Wydział Wzornictwa- as. Paweł Grobelny
11. Wydział Scenografii- dr hab. Dorota Kołodyńska