Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Pierwsze zajęcia – krótka informacja

Na pierwsze zajęcia nie trzeba przynosić żadnych materiałów.