Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Zwiększenie dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich – Zakup wyposażenia opartego na nowoczesnej technologii audiowizualnej dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”


Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń wystawienniczo-dydaktycznych w oficynach Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5”


Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne na wykonanie zadań: „Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Domu Plenerowego ASP w Dłużewie, gm. Siennica” oraz „Przebudowa ogrodu wewnętrznego i frontowego dziedzińca pomiędzy oficynami Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5”


Dotacja w ramach realizowanego zadania pn. „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich ASP na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”. 


Dotacja na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji w pomieszczeniach Pałacu Czapskich”


Dotacja na zadanie pn. „Dostosowanie budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla osób niepełnosprawnych”


Dotacja na podatek VAT (wydatek niekwalifikowalny) w ramach zadania „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich ASP na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”


Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup sprzętu dydaktycznego


Podpisano umowy na dofinansowanie prac remontowych w Pałacu Czapskich


Podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą “Ratunkowe prace hydroizolacyjne w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8


Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Wydziału Sztuki Mediów


POGOTOWIE KONSERWATORSKIE