Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich oraz do Spraw Studentów

 prof. Przemysław Krajewski         

 

Zastępca Rzecznika ds. Nauczycieli Akademickich oraz do Spraw Studentów

dr hab. Grzegorz Stachańczyk, prof. ASP