Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Senacka Komisja Programowa

Skład:

1. dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. ASP
2. prof. Jarosław Modzelewski
3. prof. Andrzej Węcławski
4. dr Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP
5. prof. Iwona Szmelter
6. prof. Przemysław Krajewski
7. prof. Jerzy Porębski
8. prof. Janusz Fogler
9. prof. Antoni Janusz Pastwa
10. prof. Jacek Dyrzyński
11. prof. Mirosław Bałka
12. prof. Maciej Buszewicz
13. dr hab. Paweł Dobrzycki, prof ASP