Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Sport na ASP

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Sztuk Pięknych, to jednostka AZS działająca na terenie uczelni.

  • zrzeszamy studentów zainteresowanych sportem
  • wspólnie trenujemy
  • zgłaszamy uczestników na zawody AZS
  • organizujemy wyjazdy na zawody i wyjazdy sportowe AZS
  • informujemy o osiągnięciach studentów ASP
  • współpracujemy z Międzyuczelnianym Studium Sportu (czyli WF na ASP)

Strona internetowa: http://www.facebook.com/AZSASP

kontakt: kuazsasp(at)gmail.com