Studium Języków Obcych

Informacje organizacyjne: Kontakt w trakcie zawieszonych zajęć Zajęcia z języka rosyjskiego w dniach 26/27.02 Plan semestru letniego 2019/2020 Dyżury w semestrze letnim 2019/2020 Egzamin z języka angielskiego Dyżury lektorów w sesji zimowej 2019/2020 Zakładane efekty uczenia dotyczące języków obcych Wstępny plan zajęć Zasady zwolnień z języków obcych Zasady uczestniczenia i zwolnień z lektoratów KONTAKT Nowy kierownik SJO Archiwum – Studium Języków Obcych