Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Stypendium Jana Pawła II

Stypendium Jana Pawła II
Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Termin składania wniosków do 30 września 2014r. Szczegóły znajdziesz na stronie Centrum Myśli Jana Pawła II.