Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Stypendium ministra studenci i doktoranci

STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
ROK AKADEMICKI 2015/2016

STUDENT SKŁADA WYPEŁNIONY WNIOSEK O STYPENDIUM MINISTRA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W DZIALE NAUCZANIA W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 18 WRZEŚNIA 2015 R.

Wniosek musi być wypełniony starannie oraz zgodnie z instrukcją zamieszczoną w plikach “do pobrania” oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenia: oświadczenie studenta do części A wniosku, oświadczenie studenta, których druki dostępne są poniżej, jako pliki do pobrania. Jeśli student nie składał wcześniej w Uczelni wypełnionej dyspozycji przekazywania stypendium na konto, zobowiązany jest dołączyć do wniosku taką dyspozycję, której druk dostępny jest poniżej, jako plik do pobrania.

Informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosku oraz wnioski do wypełnienia (do wyboru w formacie DOCX – aktywny formularz, RTF lub PDF), na rok akademicki 2015/2016, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl w zakładce “Dla studentów i uczelni / Studia: dla studentów i doktorantów/ poniżej Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016, po otworzeniu na końcu są pliki “do pobrania”. 

Kwestie przyznawania ww. stypendium regulują przepisy:

  • art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Do pobrania:

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na ra 2015_2016

oświadczenie studenta

dyspozycja przekazywania stypendium na konto – student

wniosek_pdf

Wniosek aktywny

oświadczenie studenta do części A wniosku

wniosek_rtf