Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2016-2020

Skład:

Przewodniczący- dr hab. Mariusz Wideryński- Wydział Sztuki Mediów

Z-ca Przewodniczącego-mgr Tomasz Januszewski- Wydział Wzornictwa

Sekretarz- mgr Ewa Troć- Przedstawiciel Administracji

dr hab. Łukasz Rudnicki – Wydział Malarstwa

dr Grzegorz Witek – Wydział Rzeźby

prof. Henryk Gostyński – Wydział Grafiki

prof. Jerzy Nowosielski – Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

adi I st. Zuzanna Sadowa-Czerwińska – Wydział Architektury Wnętrz

dr Mariusz Gajewski – Wydział Scenografii

dr Ewa Kociszewska – Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

mgr Ewa Machnio – Przedstawiciel Doktorantów

wakat – Przedstawiciel Studentów

Statut ASP

Regulamin wyborczy