Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Uczelniane akty prawne

 1. Zarządzenie nr 8/2012 z 24.01.2012r. w sprawie wprowadzenia USZJK
 2. Uchwała nr 4/2012 z 28.02.2012r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia
 3. Uchwała nr 12/2012 z 24.04.2012r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 4. Uchwała nr 18/2012 z 29.05.2012r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich
 5. Zarządzenie nr 51/2012 z 20.12.2012r. w sprawie USZJK
 6. Uchwała nr 21/2012 z 26.06.2012r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia na studiach doktoranckich, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 7. Uchwała nr 12/2013 z 12.02.2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr 12/2012 określającej efekty kształcenia dla kierunków: malarstwa, grafiki, rzeźby, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuki mediów i scenografii, historii sztuki
 8. Uchwała nr 15/2013 z 12.02.2013w sprawie określenia efektów kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich na kierunku malarstwo, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 9. Uchwała nr 25/2013 z 25.04.2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr 12/2012, określającej efekty kształcenia dla kierunków: malarstwa, grafiki, rzeźby, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuki mediów, scenografii, historii sztuki
 10. Uchwała nr 26/2013 z 25.04.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu nr 15/2013 z dnia 12.02.2013r. w sprawie określenia efektów kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich, na kierunku malarstwo, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 11. Uchwała nr 39/2013 z 25.06.2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/2012 z dnia 26.06.2012 określającej efekty kształcenia dla kierunków:malarstwa, grafiki, rzeźby, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuki mediów, scenografii, historii sztuki
 12. Uchwała nr 40/2013 z 25.06.2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/2012 z dnia 26.06.2012 określającej efekty kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia na studiach doktoranckich, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 13. Uchwała nr 41/2013 z 25.06.2013r. w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 14. Uchwała nr 16/2014 z 24.06.2014r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla kierunku historia sztuki na studiach stacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim
 15. Zarządzenie nr 5/2015 z 28.01.2015r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 16. Uchwała nr 18/2015 z 26.05.2015r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 39/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25.06.2013r. w załączniku nr 4 “Opis efektów kształcenia dla kierunku grafika na niestacjonarnych studiach I i II stopnia”
 17. Uchwała nr 22/2015 z 23.06.2015r. w sprawie uchwalenia Zasad Potwierdzania Efektów Uczenia się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 18. Uchwała nr 24/2015 z 23.06.2015r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla kierunku rzeźba na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim