Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Uczelniany Zespół Jakości Kształcenia (UZJK)

Skład:

 1. dr hab. Jacek Staszewski, prof. ASP
 2. dr hab. Michał Borys, prof. ASP
 3. dr Rafał Rychter
 4. dr Radosław Skalski
 5. dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP
 6. dr hab. Wojciech Małolepszy, prof. ASP
 7. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP
 8. dr Katarzyna Kasia
 9. dr hab. Marek Chowaniec
 10. dr hab.Barbara Kowalewska
 11. dr hab. Artur Winiarski, prof. ASP
 12. dr hab. Witold Krassowski