Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Uczelniany Zespół Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK)

Skład:

prof. Wojciech Zubala- prorektor ds. studenckich

dr hab. Anna Dorota Potocka- pełnomocnik rektora ds. KRK

prof. Błażej Ostoja Lniski- pełnomocnik rektora ds. studiów doktoranckich

dr hab. Jacek Staszewski, prof. ASP- pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia

dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. ASP- przewodniczący senackiej komisji programowej

Mateusz Stryczak- przedstawiciel studentów

mgr Joanna Tumiłowicz- przedstawiciel doktorantów