Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Zajęcia 19 i 20 października – informacje

Informacja dla grup I, VII, VIII, IX, X i grafika II

Zajęcia 19.10.2018 r. (piątek) – godz. 17.00, aula ASP ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 – nowy budynek;

Zajęcia 20.10.2018 r. (zajęcia) – oprowadzania kuratorskie – Muzeum Narodowe, wejście główne, godz. 10.00, zbiórka godz. 9.50.

 

Na pierwsze zajęcia warsztatowe w listopadzie nie trzeba przynosić żadnych materiałów.

Należy pamiętać o odzieży roboczej.