Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z obiektów, pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Zarządzenie nr 24/2019 Załącznik do zarządzenia nr 24/2019 Zarządzenie nr 35/2019 zmieniające Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z obiektów, pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.