Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z obiektów, pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Zarządzenie nr 24-2019 Załącznik do zarządzenia nr 24-2019