Zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia

(Podstawa prawna: Art. 51  ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), Art. 211 i 212 Ustawy – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 918) oraz § 2 pkt 2a Rozporządzenia MNiSW z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090).  W przypadku zauważenia … Czytaj dalej Zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia