Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Archiwum

Plener Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Konrada Krzyżanowskiego. Archiwum ASP w Warszawie

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie funkcjonuje na podstawie art. 35 ust. 2 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Realizuje zadania o charakterze usługowym, wspierającym, dydaktycznym i naukowym. Jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego ASP w Warszawie oraz częścią państwowej sieci archiwalnej.

Pracownia naukowa Archiwum mieści się w oficynie gmachu ASP przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37 A (za budynkiem Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki).

Ocalałe Archiwum

Znaczna część cennej dokumentacji dotyczącej pracowników i uczniów Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych z lat 1904-1920 została zniszczona wraz z początkiem okupacji niemieckiej. Pozostałą dokumentację we wrześniu 1939 roku (tj. zbiór biblioteczny oraz dokumentacyjny) pracownicy uczelni przenieśli, pod nadzorem prorektora prof. Edmunda Bartłomiejczyka i prof. Michała Walickiego, do piwnic Związku Nauczycielstwa Polskiego. Stamtąd, pod koniec października trafiły do Muzeum Narodowego, gdzie szczęśliwie przetrwały do 1 stycznia 1946 roku[1]. Ocalałe archiwalia stanowią unikalny zbiór dokumentów świadczący o poziomie polskiego szkolnictwa artystycznego z tego okresu, który nieustannie wzbudza zainteresowanie badaczy.

Zbiory Archiwum obejmują spuścizny artystów. Do zasobu wchodzą też: akta osobowe pracowników (przed i powojenne), akta osobowe studentów (powojenne); dokumentacja dotycząca: poszczególnych wydziałów, władz akademii, bazy materiałowej ASP – zwłaszcza obiektów zabytkowych (odbudowa Pałacu Czapskich – głównej siedziby ASP w Warszawie) oraz innych jednostek, które działały w strukturze uczelni m.in. Zakładów Artystyczno – Badawczych.

[1] Dorota M. Kozielska, Dzieje gmachu ufundowanego przez Eugenię Kierbedziową dla Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, późniejszej Akademii Sztuk Pięknych, [w:] Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 1947-1997, red. J. Charytoniuk i in., Warszawa 1997, s. 23.

Zasób historyczny

Archiwum posiada zasób historyczny:

  • Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych (dokumentacja Rady Pedagogicznej 1904–1920);
  • Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Sztuk Pięknych 1923–1939 (dokumentacja Rady Pedagogicznej i Rektoratu oraz Zbiór akt studenckich 1922–1939);
  • Akademii Sztuk Pięknych od 1945 roku do chwili obecnej (akta studenckie, dokumentacja dotycząca działalności wydziałów / działów).

„Tamtego lata”

Plakat do wystawy przedstawiający grupę żołnierzy
Plakat wystawy „Tamtego lata...”

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w oparciu o materiały archiwalne zorganizowało trzy edycje wystawy plenerowej „Tamtego lata” z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920. W 2020 roku wystawa była prezentowana na dziedzińcu przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37/39, w 2021 – pod tytułem „Tamtego lata – Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych – Szkoła Sztuk Pięknych w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920–1922–2021” w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (w ramach współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie ), a w 2022 – na dziedzińcu Pałacu Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu 5 pt. „Tamtego lata. Społeczność Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku”. Na wystawie prezentowane były m.in. archiwalia dotyczące uczennic Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, które brały udział w wojnie 1920 roku. Jednym z jej elementów była także tablica poświęcona dydaktykom Szkoły – prof. Wojciechowi Jastrzębowskiemu i prof. Tadeuszowi Pruszkowskiemu.

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
00-379 Warszawa

Szanowni Państwo, dnia 2 i 3 listopada br. w związku z wyznaczeniem wolnych od pracy dni rektorskich dostęp do dokumentacji i pracowni naukowej będzie niemożliwy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy Archiwum. Za utrudnienia przepraszamy.
22 625 45 89 wew. 461