Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wersja

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Przepisy

Zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia wraz z numerami telefonów alarmowych.

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z obiektów, pomieszczeń, infrastruktury i wyposażenia technicznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii